Uusimmat tulos- ja menetelmäkortit

Kannustavat aliurakkasopimukset

Kannustinjärjestelmillä pyritään tehostamaan yrityksien ja henkilöiden toimintaa ja ohjaamaan näitä keskittymään kokonaisuuden kannalta oikeisiin asioihin. Rakentamisessa pisimmälle kannustimien yhtenäistämisessä koko projektin eduksi on menty allianssihankkeissa.  On tarvetta myös menetelmille, joilla…

Moduulirakentaminen säästää aikaa ja rahaa Tampereen Rantatunnelissa

Allianssimallilla toteutettavassa Tampereen Rantatunnelissa hyödynnetään monella tavoin modulaarisuuteen perustuvaa tuotantotapaa käyttöönoton aikaistamiseksi sekä yleisaikataulun nopeuttamiseksi ja hallinnan parantamiseksi. Moduulirakentaminen luo myös hyvät edellytykset toteutuksen jatkuvalle parantamiselle hankkeen aikana.

Työkaluja visuaaliseen tuotannonohjaukseen Constissa

Korjaaminen on työvaltaista tekemistä, ongelmien ratkaisua ja asioiden yhteensovittamista. Tuotannon suunnittelun pitäisi olla ketterää ja muutoksiin sopeutuvaa, mihin liittyy myös muutosten johtaminen käytäntöön ja muutoksista viestiminen. Tähän tarkoitukseen Constissa kehitettiin…

Tuottavuustyökalut tehokkaassa käytössä Skanskassa

Skanska on kehittänyt ja ottanut käyttöön lean-ajatteluun perustuvat tuottavuustyökalut. Yrityksen koko työmaahenkilöstö on koulutettu niiden tehokkaaseen käyttöön. Tuottavuustyökalujen avulla on kyetty parantamaan tiedonkulkua, tehokkuutta ja kannattavuutta. Jatkossa kehitystyä painottuu yhä…

Fira on kehittänyt ja ottanut käyttöön oman Last Planner -mallin

Fira on kehittänyt tuotannonohjausta varten oman Last Planner -malli. Sen käytölle eri työmailla on tehty oma jalkautussuunnitelma, jonka edistymistä seurataan kuukausittain. Aikataulun läpinäkyvyys on parantunut. Työvaiheiden suunnittelu yhdessä erikoisurakoitsijoiden kanssa…

Parametrisen simuloinnin avulla asiakaslähtöisempään energialaskentaan

Rakennusten energiakulutus riippuu useista parametreistä, joiden oikeellisuutta hallinnoivat eri osapuolet. ”Set Based Design” -lean-menetelmään perustuva parametrinen simulointi yhdistettynä työpajatyyppiseen tulosten analysointiin mahdollistaa rakennusten energialaskelmien tekemisen kokonaan uudella tavalla. Asiakkaan vaatimukset…

Sivuston tarjoaa LCI-Finland

Lean Construction Instituutti (LCI-Finland) on avoin, itsenäinen ja yleishyödyllinen organisaatio. Meidän tehtävämme on tutkia, kehittää ja soveltaa lean ajattelu- ja johtamistavan mukaisia periaatteita rakennusteollisuudessa sekä löytää parhaita käytäntöjä jäsenorganisaatioidemme sovellettavaksi.