Kiinteistö- ja rakennusalan on muututtava palveluliiketoiminnaksi. Toimialan perinteiset mallit eivät enää vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Joissakin alan yrityksissä käynnistynyt muutos tarjoaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimialan kehittämisen suuntaa hahmotettiin Lean Construction -päivässä 4.12.2014. Järjestyksessään neljäs LCI-päivä kokosi Niemi Centeriin Helsinkiin yli 100 toimialan yrityksissä kehittämistyöstä vastaavaa asiantuntijaa.

Avainasemassa integrointi ja aikainen osallistaminen