Kiinteistö- ja rakennusalan on muututtava palveluliiketoiminnaksi. Toimialan perinteiset mallit eivät enää vastaa asiakkaiden tarpeisiin. Joissakin alan yrityksissä käynnistynyt muutos tarjoaa kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Toimialan kehittämisen suuntaa hahmotettiin Lean Construction -päivässä 4.12.2014. Järjestyksessään neljäs LCI-päivä kokosi Niemi Centeriin Helsinkiin yli 100 toimialan yrityksissä kehittämistyöstä vastaavaa asiantuntijaa.

Avainasemassa integrointi ja aikainen osallistaminen

Aika ja paikka

  • 29.-30.1.2015
  • Liverpoolin yliopisto, UK

Lean ja tietomallintaminen ovat keskeisessä roolissa rakennusteollisuuden tämänhetkisessä muutoksessa. Workshopissa pohditaan mm. kuinka suunnittelussa ja rakentamisessa ilmenevät ristiriidat teknologisten ja sosiologisten näkökulmien välillä saadaan soviteltua, miten yhteiskuntatieteelliset tutkimustavat istuvat leanin ja BIM:n tutkimiseen ja mitä hyötyjä niistä on.

Workshop koostuu tutkijoiden, yritysedustajien ja tohtoriopiskelijoiden esityksistä. Oman abstraktin voi jättää 30.11. mennessä (sähköpostilla jenni.korpela@helsinki.fi).

Ilmoittaudu sähköpostilla 9.1. mennessä (a.kiviniemi@liverpool.ac.uk)