Uusimmat tulos- ja menetelmäkortit

Kannustavat aliurakkasopimukset

Kannustinjärjestelmillä pyritään tehostamaan yrityksien ja henkilöiden toimintaa ja ohjaamaan näitä keskittymään kokonaisuuden kannalta oikeisiin asioihin. Rakentamisessa pisimmälle kannustimien yhtenäistämisessä koko projektin eduksi on menty allianssihankkeissa.  On tarvetta myös menetelmille, joilla…

Moduulirakentaminen säästää aikaa ja rahaa Tampereen Rantatunnelissa

Allianssimallilla toteutettavassa Tampereen Rantatunnelissa hyödynnetään monella tavoin modulaarisuuteen perustuvaa tuotantotapaa käyttöönoton aikaistamiseksi sekä yleisaikataulun nopeuttamiseksi ja hallinnan parantamiseksi. Moduulirakentaminen luo myös hyvät edellytykset toteutuksen jatkuvalle parantamiselle hankkeen aikana.

Työkaluja visuaaliseen tuotannonohjaukseen Constissa

Korjaaminen on työvaltaista tekemistä, ongelmien ratkaisua ja asioiden yhteensovittamista. Tuotannon suunnittelun pitäisi olla ketterää ja muutoksiin sopeutuvaa, mihin liittyy myös muutosten johtaminen käytäntöön ja muutoksista viestiminen. Tähän tarkoitukseen Constissa kehitettiin…

Sivuston tarjoaa LCI-Finland

Lean Construction Instituutti (LCI-Finland) on avoin, itsenäinen ja yleishyödyllinen organisaatio. Meidän tehtävämme on tutkia, kehittää ja soveltaa lean ajattelu- ja johtamistavan mukaisia periaatteita rakennusteollisuudessa sekä löytää parhaita käytäntöjä jäsenorganisaatioidemme sovellettavaksi.