Yhteistyökyvykkyys on huipputiimin rakennusaine

Projektit ovat toimintaympäristöjä, joissa keskeistä on projektin tavoitteisiin tähtäävä, osapuolten välinen yhteistyö. Projektit sisältävät paljon yksittäisten henkilöiden näkemyksiä ja oletuksia, jotka pitäisi saattaa yhteen sujuvasti, tehokkaasti ja avoimesti. Projektitiimiin tulevat henkilöt tuovat aina mukana omaa taustaansa liittyen toimintatapoihin ja periaatteisiin, mutta projektilla on oma kulttuuri, arvot, periaatteet ja toimintatavat.

Viime viikolla järjestetyssä RAIN2-työpajassa huipputiimien kehittämisestä IPT-hankkeissa alustaneen Jari Salon (Juuriharja Consulting Group Oy) mukaan projektin yhteistyön rakentamiseen ja vaalimiseen tarvitaan systemaattista panostusta; ”Valtavasti kehitystä on jo tapahtunut yhteistyökyvykkyyden osaamisen ja sitoutumisen suhteen, mutta myös kehityskohtia löytyy. Yhteistyötä tukeva sopimusmekanismi ei suoraan tarkoita, että yhteistyötä syntyy, vaan tämä vaatii yhteistä ponnistelua.”

Yhteistoimintahankkeiden, kuten allianssien, yleistymisen myötä myös rakennusalalla on alettu puhumaan ihmisistä ja tiimeistä sekä niiden kehittämisestä. Salon mukaan hankintavaiheessa nähdään jo aitoja huipputiimejä, mutta hankkeen käynnistyessä ollaan lähtöruudussa, sillä hankkeen aloittaa käytännössä täysin uusi joukkue: ”Tiimin rakentamiseen ja muodostamiseen tulisi käyttää riittävästi aikaa myös hankkeen alkamisen jälkeen, koko hankkeen ajan tulisi jatkuvasti parantaa. Työpajassa keskusteltiin ryhmänä, mihin voitaisiin käynnistää pilotteja, ja mietittiin yhteistyöntason mittaamista sekä huipputiimin rakentamiseen panostamista.”

Torstaina 28.11.2019 järjestetyssä RAIN2-työpajassa keskusteltiin IPT-hankkeiden tiimien kehittämisen lisäksi mm. jatkuvasta parantamisesta sekä päivittäisjohtamisesta. RAIN2-hankkeen perusajatuksena on integrointia tukevien lean-taustaisten toimintamallien implementointi ja jatkuva kehittäminen rakennusalalla. Hankekonsortion jäseniä ovat AFRY (ent. Pöyry Finland Oy), Amplit Oy, Consti Yhtiöt Oyj, Destia Oy, Fira Oy, Granlund Oy, NRC Finland Oy, Ramboll Finland Oy,  ja YIT Suomi Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.

Lisätiedot: