Blogi: Lean ei ole menetelmiä ja projekteja

”Lean ei ole menetelmiä ja projekteja, joilla pyritään parantamaan tuottavuutta ja sujuvuutta – Lean on kulttuuri.”  totesi Jyrki Perttunen Lean yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja LCI Finlandin vuosikokouksessa pitämässään esityksessä marraskuussa.

Rakennusalaa on pyritty viime vuosina herättelemään kohti parempaa tuottavuutta myös julkisten tilaajien toimesta. Tämä on tapahtunut suosimalla integroituja projektitoimituksia ja allianssiprojekteja, joissa päällimmäisenä tavoitteena on ollut yhteistyön parantaminen ja fokuksen siirtäminen riitelystä laadun tuottamiseen, aikataulun ja kustannusten parempaan hallintaan sekä riskien parempaan ennakointiin ja jakamiseen. Onnistumisen edellytyksenä on keskinäinen luottamus, syvä ammattitaito ja aito pyrkimys kehittää ja kehittyä. Tuottavuutta ja yhteistyötä on pyritty parantamaan erilaisilla yhteistyötä lisäävillä prosesseilla, kannustimilla ja työkaluilla, joista esimerkkeinä tahtiaika, Last Planner, Big Room ja työpajat. Ilolla kuuntelin, kuinka IPT2-hankkeen pilotteja esiteltiin tulosseminaarissa.  Yhä useampi julkinen tilaaja ja urakoitsija on ollut testaamassa Lean-menetelmiä ja työkaluja käytäntöön. Kolmatta allianssiprojektia aloittaessamme tarkoituksena on hyödyntää menetelmiä aikaisempaa tehokkaammin ja laajemmalla rintamalla kuin aikaisemmissa projekteissa. Tahtiaikatuotannon ja alihankinnan kannusteiden yhdistäminen tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi on haastavaa varsinkin, kun suurin osa kumppaneista kokeilee ja opettelee menetelmiä ensimmäistä kertaa. Muutos tuo epävarmuutta ja luottamusta koetellaan. Olemme matkalla, ottamassa ensiaskeleita, kohti Lean-kulttuuria.

Perttunen totesi myös, että ”Ilman luottamusta ei ole Leania, eikä synny tuloksia – ainakaan pysyviä tuloksia”.

Luottamus on tärkeässä roolissa, kun toimimme tilanteessa, jossa on paljon riskejä ja epävarmuuksia. Määritelmän mukaan ”luottamus on tunne tai varmuus siitä, että johonkin voi luottaa, että joku ei petä tai aiheuta pettymystä.” Luottamuksen syntyminen vaatii pitkäaikaista yhteistyötä kokemusperäisen tiedon ja ennakoitavuuden kehittymiseksi, virheiden tekemistä ja niiden yhdessä korjaamista. Luottamuksen syntymistä edesauttaa rehellisyys ja avoimuus. Luottamus on tunne, että osapuolilla ei ole piilotettua agendaa tai ristiriitaisia eri suuntaan vieviä tavoitteita. Luottamus on helppo menettää, mutta vaikea, lähes mahdoton, saada takaisin. Luottamuksen ja avoimuuden kulttuurin ylläpitäminen pitkän hankkeen ajan vaatii osapuolilta vuorovaikutusta ja keskustelua. Toki ”open book,” yhteiset tavoitteet ja kannusteet ovat erinomainen tapa rakentaa luottamusta eri organisaatioiden välillä pitkällä yhteisellä matkalla. Se ei kuitenkaan vielä riitä. Luottamusta pitää olla myös esimiesten ja työntekijöiden välillä. Mikäli yritysten toimintakulttuuri ei tue avoimuutta ja tiedon jakamista on vaikea lähteä rakentamaan luottamuksen ilmapiiriä.  Oman edun tavoittelu ja osaoptimointi ei tuota asiakkaalle arvoa tai lisää luottamusta. Suomessa luottamus on perinteisesti korkealla. Tästä voimme olla ylpeitä ja sitä on syytä jokaisen vaalia omalla toiminnallaan. Luottamuksellisessa ilmapiirissä luovuus ja innovatiivisuus kasvaa.

Voiko yksittäinen rakennusprojekti saada aikaan tuottavuuden pysyvää parantamista?

Innovaatioita syntyy, kun niille annetaan tilaa. Innovaatiot voivat johtaa suunnittelu- ja tuotantoprosessien sekä menetelmien kehittymiseen tai vähintä, mitä voi tapahtua on yksilön kehittyminen. Mikäli organisaatiot ja yritykset tukevat jatkuvan parantamisen kulttuuria, kuuntelevat työntekijöitä ja antavat ideoille ja kehittymiselle tilaa, on mahdollista että yhdenkin projektin kautta syntyvät parhaat käytännöt leviävät koko alalle. On pitkälti yrityksistä ja organisaatioista kiinni, kuinka se tietotaito ohjataan koko organisaation eduksi. Joustava ja oppiva organisaatio tarvitsee taakseen ja tuekseen yrtyksen johdon tuen ja kannustuksen. Tavoitteet on asetettava riittävän korkealle, jotta muutosta syntyisi. Parhaat ideat syntyvät moniammatillisessa yhteistyössä ja eri kulttuurien kohtaamisissa, joissa ratkotaan mahdottomia tehtäviä ja ongelmia. Pyritään parempaan ja pidetään rima riittävän korkealla.

Kiitos Jyrki Perttuselle innostavasta esityksestä, joka johti tämän blogin syntymiseen.

Jaana Ihalainen
Kiinteistöjohtaja, Helsingin Yliopistokiinteistöt Oy