IPT2-ryhmähanke lähenee loppuaan

Julkisten hankintaorganisaatioiden osaamistason kehittämiseen tähdännyt IPT2-ryhmähanke alkaa olla loppusuoralla. Hankkeessa on järjestetty vuosien 2016-2019 aikana lukuisia eri teemoihin keskittyneitä syventäviä työpajoja sekä pilottityöpajoja mukana olevien hankkeiden tilaajille ja palveluntuottajille. Viimeisimmissä syventävissä työpajoissa on pohdittu IPT-projektien toimintaympäristöön liittyvän dynamiikan hallintaa, tahtituotantoa ja jatkuvan parantamista sekä ihmisten ja tiimien valmentamista. Hankkeen viimeinen pilottityöpaja järjestetään syyskuussa. Hanke päättyy marraskuussa järjestettävään loppuseminaariin.

Alkuvuodesta järjestetyssä projektien toimintaympäristön dynamiikan hallintaan keskittyneessä työpajassa tarkasteltiin rinnakkaisprojektien ja sidosryhmien vaikutuksia projektiin. Rinnakkaisprojektien ja sidosryhmien integrointi projektiin oikealla tavalla projektin elinkaaren aikana mahdollistaa riskienhallinnan lisäksi myös niiden tuoman arvon hyödyntämisen. Paremmilla arvonmääritysprosesseilla, valmentamisella ja  muutostenhallintaprosesseilla toimintaympäristön dynamiikkaa voidaan hallita kokonaisuudessaan paremmin.

Tahtituotanto ja  jatkuva parantaminen ovat tällä hetkellä laajasti rakennusalaa kiinnostavia aiheita. Niihin keskittyneessä kevään työpajassa pohdittiin tahtituotannon riskejä ja mahdollisuuksia, edellytyksiä sekä alihankkijoiden integroinnin merkitystä tahtituotantoon. Vaikka haasteita tunnistettiin paljon, Suomessa tahtituotantoa on sovellettu jo useissa kohteissa menestyksekkäästi. Työpajassa kuultujen kokemusten mukaan hallittavampi tuotantoprosessi sekä parempi laadunhallinta ovat olleet keskeisimpiä tahtituotannon tuomia hyötyjä. Tahtituotanto edellyttää vahvaa työmaan johdon sitoutumista sekä aktiivista päivittäisjohtamista.

Kesäkuussa järjestetyssä, viimeisessä syventävässä teematyöpajassa keskusteltiin ihmisistä ja valmentamisesta. Ryhmätöissä pohdittiin juurisyitä ja ratkaisuja valmentamisen haasteisiin. Pohdinnassa ilmeni, ettei valmentamisen merkitystä tavallisesti ymmärretä eikä sen tarvetta projektissa tiedosteta. Valmentaminen on kuitenkin keskeinen osa henkilöiden sitouttamista sekä projektin toimintakulttuurin kehittämistä.

Lisätietoa hankkeesta ja työpajoista sekä työpaja-aineistot löytyvät osoitteesta https://www.ipt-hanke.fi/.