IPT-työpaja 24.8 – Jatkuva parantaminen ja ihmisten kehittäminen

IPT2-hankkeessa jatkettiin syventävien työpajojen sarjaa aiheesta jatkuva parantaminen ja ihmisten kehittäminen. IPT2-hankkeen yhtenä keskeisenä teemana on ihmisten ja osaamisen kehittäminen, mihin työpajan aikana pyrittiin tuomaan uusia ajatuksia ja keinoja tukemaan käytännön työtä projekteissa.

Lauri Merikallio Visonilta avasi työpajan ja muistutti, että IPT-hankkeissa olemme tehneet lupauksia kehittää toimintaa, joten on kriittistä ymmärtää, mitkä asiat hidastavat ja estävät jatkuvan parantamisen toteutumista. Hankkeiden tulee tavoitella jatkuvan parantamisen juurtumista niin Big Room kuin työmaatasollakin. Ennen työpajaa keräsimme hankkeeseen osallistuvilta kokemuksia siitä, kuinka jatkuva parantaminen toteutuu tällä hetkellä käynnissä olevissa hankkeissa. Anna-Maija Hietajärvi Visonilta kävi läpi kyselyn tulokset, jotka paljastivat, kuinka vain harvassa projektissa on määritetty systemaattinen jatkuvan parantamisen prosessi. Kyselyn tuloksista löytyy tarkempaa tietoa hankkeen nettisivuilta.

Allianssikonkari Mikko Heiskanen kertoi Liikenneviraston kokemuksia jatkuvan parantamisen toteutumisesta ja tuloksista heidän omissa allianssihankkeissaan. Toiminta hankkeissa on kehittynyt vuosien varrella monin eri tavoin, joista yhtenä esimerkkinä tehostunut hankintaprosessi. Aikataulusuunnittelu on keskeisessä roolissa jatkuvan parantamisen näkökulmasta ja Mikko suositteleekin, että tahtiaikataulu otettaisiin hankkeissa käyttöön jo kehitysvaiheessa, koska se on ainoa keinoa varmistaa resurssien tehokas käyttö.

Otto Alhavan kuvasi, kuinka Fira toteuttaa jatkuvaa parantamista hankkeissaan. Otto korosti ihmisten mukanaolon merkitystä: ilmiömäinen lopputulos syntyy vasta, kun jokainen on integroitu hankkeeseen. Tällä hetkellä työmaiden yleisenä ongelmana on työmiesten arvoa tuottamattoman työn määrä ja työmiesten ylibuukkaus, joihin Firalla on haettu ratkaisua mm. työn virtautuksella. Digitalisaation rooli ja yhteisen tiedon jakaminen korostuvat jatkossa yhä enemmän. Ari Pokka Pipelifesta jatkoi puhumalla ihmisten osallistamisesta ja motivoinnista. Ihmisten kehittäminen on Pipelifelle tärkeintä jatkuvaa kehittämistä. Ihmisten motivointiin ja innostamiseen tulee panostaa ja organisaatioon pitää pystyä luomaan kulttuuri, jossa ongelmien kertominen on tervetullutta. Juurisyihin pureutuminen ja avoimen toimintakulttuurin luominen ovat ydinasioita!

Alustuksista ja työpajan tuloksista tarkemmin hankkeen nettisuvuilla www.ipt-hanke.fi