IPT2-Hankkeen pilotit valmistelevat kehitysvaiheitaan tuottavuusloikka tavoitteena

IPT2-hankkeen pilottihankkeet kokoontuivat Vantaan Cumulukseen perehtymään onnistuneeseen kehitysvaiheen läpiviemiseen. Kehitysvaihetta lähestyttiin seuraavien teemojen kautta: tavoitteiden kirkastaminen ja jalkauttaminen, TVD-prosessi, alihankkijoiden integrointi ja tahtituotanto sekä Big Room-toiminnan mallit. IPT2-hankkeen tavoitteena on tuottavuusloikan aikaansaaminen, mikä ei onnistu peruspuurtamisella, vaan tarvitaan uusien asioiden esiintuomista ja uskallusta hypätä pois totutuista toimintamalleista. Ja porukat olivat tähän valmiita!

Tilaajan tavoitteet ja niiden jalkautus – ei voi liikaa korostaa tavoitteiden ohjaavaa vaikutusta hankkeissa. Milko Tietäväinen Tampereen kaupungilta jakoi kokemuksiaan aiheesta. Kehitysvaiheeseen siirtyessä tavoitteet pitää olla selvät ja fokus siirtyy tavoitteiden kirkastamiseen ja jalkauttamiseen hankkeessa. Tavoitteet tulee olla selkäytimessä, koska kaiken tekemisen ja tekemättä jättämisen pitää olla perusteltua tilaajan tavoitteiden pohjalta. Tilaajan tavoitteet luovat pohjan myös hankkeen suunnittelulle ja toteutukselle; kuljettamalla tavoitteita suunnittelu- ja toteutusprosessien rinnalla on ainoa keino varmistaa, että hanke tuotearvoa rahalle. Mauri Mäkiaho Liikennevirastosta avasi, kuinka Rantatunneli-hankkeessa määritettiin tavoitekustannus systemaattisen Target Value Design (TVD)-prosessin avulla. Mauri korosti systemaattisen ideointi- ja innovointiprosessin roolia osana tavoitekustannuksen määritystä sekä prosessin jalkautusta koko hankkeelle.

Tuomo Lindstedt jakoi kokemuksiaan Finavian T2-hankkeen Big Roomin käynnistämisestä ja toimintamalleista. Tuomo korosti erityisesti tiedonkulun merkitystä Big Room-toiminnassa, mutta painotti myös yhteisten tavoitteiden ja toimintatapojen määritystä. Hankkeen yhteiset tavoitteet ja yhteisesti määritetyt toimintamallit luovat pohjan kaikelle päivittäiselle tekemiselle: tehdään vain niitä asioita, jotka tuottavat aidosti arvoa. Henri Jyrkkäranta Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:stä avasi, kuinka yliopisto on omien hankkeidensa aikana pyrkinyt askel askeleelta integroimaan alihankkijat mukaan hankkeisiin. Helsingin yliopisto on tehnyt pioneerityötä myös tuotannon tehostamisessaan ja on lähtenyt hyödyntämään hankkeissaan tahtituotantoa. Alihankkijoiden integrointi mukaan hankkeeseen ja sen toimintakulttuuriin on avainasemassa, jotta tahtituotanto saadaan toimimaan.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.ipt-hanke.fi
ja työpajasta https://www.ipt-hanke.fi/kehitysvaihe-14.-15.2.2018