IPT2-Hankkeessa aloitettiin uusien pilottihankkeiden hankinnan suunnittelu

IPT2-hankeen työpajasarjaa jatkettiin 12.-13.10.2017 hankinnan suunnittelun merkeissä. Työn alle otettiin neljä uutta kiinnostavaa pilottihanketta, joiden hankintoja suunniteltiin yhteisvoimin kahden päivän aikana:

  • Jorvin sairaalan peruskorjausohjelma, HUS-Kiinteistöt
  • Yliopisto päärakennuksen peruskorjaus, Helsingin yliopisto
  • Tammelan stadion, Tampereen kaupunki
  • Turun keskustan alueurakka, Turun kaupunki

Päivien aikana kehitettiin pilottihankkeiden hankintoja sekä perehdyttiin hankinnan suunnitteluvaiheen kannalta keskeisiin teemoihin, kuten hankintailmoituksen tekemiseen sekä tarjoajien valintaan. Työpäivien aikana korostettiin tilaajan roolia markkinoiden haastamisessa ja muutoksen edistäjänä. Haastava, mutta positiivinen tilaaja on avainasemassa viemässä toimialaa ja siellä kaivattua muutosta eteenpäin. Päivien aikana keskusteltiin myös mm. alihankkijoiden ja työntekijöiden integroinnista ipt-hankkeisiin.

Henri Jyrkkäranta Helsingin yliopistolta kertoi kokemuksistaan allianssihankkeiden käynnistämisestä. Yksi keskeisimmistä opeista ja asioista, jonka Helsingin yliopisto haluaa siirtää hankkeesta toiseen ja kehittää edelleen, liittyy juuri alihankkijoiden integroimiseen allianssiorganisaatioon. Kolmatta allianssihanketta suunniteltaessa alihankkijoiden integrointi ja laajamittainen yhteistoimintamekanismien käyttö huomioidaan jo hankinnan suunnitteluvaiheesta ja hankintailmoituksen kirjoituksesta lähtien. Tavoitteena on viedä allianssimainen toiminta viimeiseen mieheen asti!

Lisätietoa hankkeesta http://www.ipt-hanke.fi

ja työpajasta http://www.ipt-hanke.fi/hankinnan-suunnittelu-12.-13.10.2017