IPT2-Hankkeessa aloitettiin uusien pilottihankkeiden hankinnan suunnittelu