IPT2: Allianssi taipuu myös erilaisten palveluiden toteutusmalliksi

IPT2-hankkeen viimeinen yhteinen työpaja järjestettiin torstaina 19.9.2019 BIM Kampuksella Helsingissä. Päivän tavoitteena oli perehtyä palvelualliansseihin ja niiden hyötyihin erilaisten palveluiden toteutusmallina. Päivän alustuksissa kuultiin kokemuksista palveluiden tuottamisesta allianssimallilla mm. radan kunnossapidossa, hyvinvointipalveluissa, keskusta-alueen kunnossapidossa sekä IT-järjestelmien kehittämisessä.  Työpajan pohdinnoissa korostui palveluiden muuttuvat tarpeet pitkien sopimusjaksojen aikana. Päivän aikana tulikin todettua, että palveluallianssin parhaita puolia onkin sen joustavuus eri palveluiden toteutusmallina.

Erityisen positiivisia kokemuksia hyvinvointipalveluiden tuottamisesta allianssimallilla kuultiin Tampereen Tesomalta, jossa Tampereen kaupunki ja Mehiläinen-ryhmittymä tuottavat alueen hyvinvointipalveluita allianssina yhdessä kolmannen sektorin toimijan kanssa.  Mehiläinen Oy:n projektipäällikkö Riikka Helminen piti työpajassa innostavan alustuksen, jossa hän kertoi mm. mallin tuomista onnistumisista. Tesoman hyvinvointiallianssin tavoitteeksi on asetettu asukkaiden hyvinvoinnin, hyvinvointipalveluiden kannattavuuden ja tehokkuuden sekä asiakaslähtöisyyden edistäminen. Helmisen mukaan allianssilla positiivisia vaikutuksia voi havaita jo nyt: alueen ihmisten hyvinvointi sekä alueen kiinnostavuus ovat kasvussa. Allianssi on onnistunut luomaan tesomalaisille uudenlaisen palvelukeskittymän ja kohtaamispaikan.

Työpajassa lean-filosofiasta alustanut Vison Oy:n Lauri Merikallio korosti, että kuten muussakin toiminnassa, myös palvelualliansseissa lean-filosofian mukaisesti tähdätään jatkuvaan parantamiseen ihmisiä kunnioittaen ja asiakkaalle arvoa tuottaen. Tesomassa palvelun kehitystyötä tehdään ilman raskaita kehitysprojekteja. Helminen kertoi, että Tesoman allianssissa hyvinvointikeskuksen henkilöstölle on tämä huomioiden annettu kaksi tehtävää: Tee työsi ja kehitä sitä!

Lisää palveluallianssityöpajasta ja siellä kuulluista alustuksista sekä koko IPT2-hankkeesta työpaja-aineistoineen löytyy hankkeen kotisivuilta osoitteesta https://www.ipt-hanke.fi/.