Blogi: Leania rakentamiseen yhteistyöllä

Rakentamisen huonosta tuottavuudesta on puhuttu liian kauan. Valitettavan usein kuulee esimerkkejä, kuinka rakentamisen prosessi on pirstoutunut ja lisäarvoa tuottavien rakennusmiesten työajasta valtaosa menee hukkaan. Näihin asioihin voidaan onneksi vaikuttaa omaksumalla leanin rakentamisen periaatteita sekä hyödyntämällä menetelmiä ja työkaluja. Tätä edistämään LCI Finland on perustettu.

Uuden oppiminen on kuitenkin haastavaa. Vielä vaikeampaa on poisoppiminen vanhasta ja turvallisesta. Miten ottaa onnistuneesti käyttöön uusia toimintamalleja ja samalla muuttaa toimintakulttuuria?

Meillä on erinomaisia kokemuksia yhteisöllisestä uuden tekemisestä integroitujen projektitoimitusten ryhmähankkeiden kautta. Nämä IPT-hankkeet alkoivat jo 2014, ja tänä vuonna päättyy kolmivuotinen IPT2-hanke. Hankkeisiin on osallistunut kymmenkunta tilaajaa, lähinnä julkiselta puolelta. Nämä tilaajat ovat rakennuttaneet allianssisopimuksin ja leanin rakentamisen periaatteita soveltaen miljoonilla euroilla kohteita sairaaloista tunneleihin. Tulokset ovat hyvin rohkaisevia.

Esteet ylitetään yhdessä

Hankkeessa kuultu osallistujan kommentti siitä, kuinka he eivät olisi hypänneet kokonaan uuteen toiminta- ja sopimusmalliin ilman tätä yhteisöä, kuvastaa hyvin ryhmähankkeen voimaa uuden oppimisessa ja kulttuurin muuttamisessa.

IPT-ryhmähankkeissa uuden vieminen käytäntöön on tehty helpoksi. Ensin jaetaan uudet opit ja syvennetään osaamista. Haasteista ja kokemuksista keskustellaan vertaisten kanssa. Olennaista on, että osallistujilla on käynnistymässä tai meneillään rakennusprojekteja, joissa he soveltavat oppimaansa ja saavat ulkopuolista tukea käytännön tekemiseen projektissa. Yhteispajoissa toimintaa kehitetään edelleen.

Leanin rakennuttamisen käytännön toteutusten kokemukset ja opit jaetaan IPT2-tulosseminaarissa 19.11. LCI Finlandin henkilömäärä jatkaa kasvuaan ja vuosikokous on jo 12.11. Kun haluat muuttaa rakentamisen kulttuuria, niin tapaamme näissä marraskuun tilaisuuksissa.

Jyrki Laurikainen
puheenjohtaja, LCI Finland ry