Lean-rakentamiseen oppeja Norjasta

Viime vuonna käynnistyneessä RAIN2-hankkeessa päästiin tutustumaan norjalaiseen Lean-rakentamiseen, kun joulukuussa järjestetty opintomatka suuntautui Osloon. Matkan keskeinen tavoite oli saada oppia Lean-ajattelun hyödyntämisestä suunnittelun ohjauksessa ja yhteisen tilannekuvan luomisessa sekä kuulla norjalaisten kokemuksia suunnittelun virtauttamisesta. Vierailun kohteena oli Statsbyggin parhaillaan suunnitteluvaiheessa olevat Oslo City Emergency Hospital sekä The Life Science Building -hankkeet. Vierailulla hankkeista kertoivat projektijohtajat Tor Hoel (Oslo Emergency) ja Per Roger Johanssen (Life Science) sekä Perin hankkeessa apulaisprojektijohtajana toimiva Hans Thomas Holm.

Opintomatkalla suomalaisvieraat huomasivat että mm. tavoitteenasetanta ja projektin sytemaattinen johtaminen niin, että priorisoidut tavoitteet ohjaavat koko projektin päätöksen tekoa ja toimintaa, on Norjassa ymmärretty suomalaisprojekteja syvemmin. Mielenkiintoinen aihe oli myös suunnittelemisen ja rakentamisen virtautus, joka norjalaisten projekteissa on varmistettu pääprosessien standardoinnilla, tahtituotannolla ja systemaattisella testauksella. Lisäksi vierailulla käsiteltyjä aiheita olivat mm. systemaattinen suunnitteluprosessi, reaaliaikainen tilannetieto, suunnitelmamuutostenhallinta.

Opintomatkasta on kirjoitettu vierailun havaintoja sekä käsiteltyjä aiheita kokoava raportti, jonka voi ladata täältä.

Life Science -hankkeen projektijohtajat ovat koonneet aikaisemmasta Bergen Academy of Art & Design -hankkeesta saatuja oppeja kirjaan, joka on sähköisessä muodossa ladattavissa osoitteessa https://www.statsbygg.no/files/prosjekter/khiBergen/leanHefter/LeanMethodologyDesignConstruction.pdf .

RAIN2-hankkeen perusajatuksena on integrointia tukevien lean-taustaisten toimintamallien implementointi ja jatkuva kehittäminen rakennusalalla. Hankekonsortion jäseniä ovat AFRY (ent. Pöyry Finland Oy), Amplit Oy, Consti Yhtiöt Oyj, Destia Oy, Fira Oy, Granlund Oy, NRC Finland Oy, Ramboll Finland Oy,  ja YIT Suomi Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.