LCI Finland ry:n maksuttomat koulutukset starttaavat

LCI Finland ry järjestää ensimmäisen maksuttoman koulutuksen 8.4.2019, jossa perehdytetään osallistujat leanin perusteisiin.

Koulutuksen tavoitteena on saada uusia henkilöitä kiinnostumaan leanista ja ymmärtämään paremmin mitä se tarkoittaa rakennusalalla käytännössä. Koulutuksessa aihetta lähestytään mm. seuraavin sisällöin:

  • Leanin perusperiaatteet (arvo, hukka ja jatkuva parantaminen)
  • Yhteistoiminta ja yhteinen ennakkosuunnittelu (Last Planner -systeemi)
  • Aamutoimet -simulaatioharjoitus, case-esimerkkejä ja ryhmäkeskusteluja

Tilaisuus on maksuton ja mukaan mahtuu 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta henkilöä.

Ilmoittautuminen: Leanin perusteet -koulutus (maksuton)
Ajankohta: 8.4.2019 klo 8.30-11.30
Koulutuspaikka: BIM Kampus, Lapinrinne 3, 00100 Helsinki