Diplomityö: Tuottavuuden lisääminen lean-filosofialla

Suomalaisella rakennustyömaalla suoritettiin tutkimus 2018-2019 vuodenvaiheen aikaan, jossa tutkittiin työn tuottavuuden lisäämistä lean-filosofian avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli tunnistaa ja tutkia arvoa tuottamattomia eli hukkaa aiheuttavia toimia, joita työmaan työntekijät ja työnjohto työssään tekivät sekä pyrkiä vaikuttamaan heidän toimintaansa tuomalla lean-ajattelua heidän päivittäiseen työhönsä. Tutkimuksen pääfokus oli työntekijöiden tarpeettoman liikkeen poistamisessa, sillä juuri liike osoittautui yhdeksi suurimmista hukkaa aiheuttavista toimista. Kaiken kaikkiaan työntekijöiden suorittamaa liikettä saatiin vähennettyä alkuperäisestä määrästä noin 20 prosenttia ja kaikkia hukkaa aiheuttavia toimia kokonaisuudessaan noin 7,4 prosenttia.

Tutkimus koostui kolmesta osasta; kahdesta mittausvaiheesta sekä niiden välissä suoritettavasta interventiosta, jossa tarvittavat muutokset sekä koulutukset suoritettiin. Kerätty data jaettiin huolellisesti 14 eri kategoriaan ja sitä vertailemalla eri vaiheiden kesken voitiin arvioida tutkimuksen onnistumista. Työntekijöiden kaikki tarkasteltavaan työhön liittymätön aika jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle, jotta tutkimuksessa voitiin keskittyä työntekijöiden aktiiviseen työaikaan.

Tutkimusmateriaali kerättiin pienillä kypäräkameroilla, jotka oli kiinnitetty työntekijöiden kypäriin. Kamerat olivat tarpeeksi pieniä, jotta niistä ei aiheutunut haittaa työntekijöille; mutta silti tarpeeksi tehokkaita tallentamaan videomateriaalia ja puhetta työntekijöiden lähettyviltä. Yhdistettynä tällaista tutkimustapaa ei ole käytetty juurikaan rakennustyömaatutkimuksissa. Siitä huolimatta, tutkimustapa ja laitteisto osoittautuivat tehokkaaksi tavaksi kerätä dataa tehdystä työstä kattavasti ja suurissa määrissä.

Tutkimus osoitti myös, että kaikilla meillä on lean-työkalut käytettävissä jokapäiväisessä työssä, mutta niitä pitää osata käyttää. Lean-filosofia ei ole monimutkainen järjestelmä, jota täytyisi pelätä, vaikka se voi jännittävältä vaikuttaa tietämättömälle. Sen sijaan kaikkien kannattaisi sisäistää lean-ajattelutapa prosessien tai työnteon tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Kun ajattelutapa ja keinot selitetään hyvin ja perustelut esitetään tavoitteineen kaikille prosessiin liittyville osapuolille, lean toivotetaan tervetulleeksi mielenkiinnolla ja innokkuudella; etenkin, kun tarkoituksena on auttaa kaikkia suoriutumaan paremmalla tavalla jokapäiväisistä töistään.

Teksti: Hans Pasila
Kuva: Hans Pasilan diplomityö

Diplomityö: Pasila, H. (2019) Impact of Lean-Intervention on Productivity, Aalto-yliopisto (EN)