Poikkeusajat puhututtivat LCI-webinaarissa

Keväällä perutun LCI Congressin korvaava LCI-webinaari järjestettiin 8.-9.9.2020. Kaksipäiväisessä tapahtumassa kuultiin useita puheenvuoroja virtuaaliseen vuorovaikutukseen, lean-johtamiseen, rakennusalan digitalisaatioon ja suunnittelun kehittämiseen liittyen.

Poikkeusaika pakotti digiloikkaan ja työskentelytapojen kehittämiseen

Webinaarissa kuultiin useita puheenvuoroja, joissa käsiteltiin poikkeustilanteen aikaista työskentelyä ja erityisesti etätyötä. A-Insinöörien toimitusjohtaja Jyrki Keinänen ja HUS:n toimialajohtaja Seppo Heinonen toivat esille puheenvuoroissaan lean-johtamisen näkökulmasta mm. tilannekuvan sekä päivittäisjohtamisen tärkeyden koronapandemian kaltaisessa poikkeustilanteessa. Vaisalan osaamisen kehittämisen johtajalta Johanna Saariselta webinaarin osallistujat kuulivat virtuaalisesta yhteistyöstä ja johtamisesta sekä niiden kehittämisestä. Tampereen yliopistolla professorina ja Granlundilla asiantuntijana toimiva Piia Sormunen toi puolestaan esiin kokemuksiaan liittyen rakennushankkeiden virtuaalisten ympäristöjen tiedonhallintaan ja virtuaalisiin tilannehuoneisiin.

YIT:n toimitusjohtaja Kari Kauniskangas nosti puheenvuorossaan esille poikkeusaikojen hyödyntämisen liiketoiminnan kehittämisessä. Kauniskankaan mukaan poikkeusaikoina ihmisten valmius muuttua kasvaa, jolloin myös muutosten aikaansaaminen helpottuu. Niin talous- kuin pandemiakriisin hetkiä on pystytty hyödyntämään YIT:llä laajasti, jolloin esimerkiksi liiketoiminnan kasvattaminen, yrityskulttuurin vahvistaminen ja toimintamallien muuttaminen ovat onnistuneet epävakaista ajoista huolimatta.

Rakennusalan kehitys tuo mukanaan uusia menetelmiä ja työkaluja

LCI Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja Lauri Merikallio  haastoi Lean-jälkiviisaiden keskustelussa Jan Elvingiä, Olli Seppästä ja Juha Salmista pohtimaan mm. tahtituotannon kehitystä rakennusalalla.  Vuosikymmenten kokemus rakennusalalla on osoittanut Elvingille, Seppäselle ja Salmiselle, että kehityksen myötä uusia menetelmiä ja työkaluja tulee ja menee – osa jää käyttöön ja osa suunnitteluasteelle. Tahtituotanto tuskin on poikkeus, vaikka se lupaa suuria harppauksia rakennusalan kehityksen suhteen. Seppänen kuvaili, että aikanaan mm. paikka-aikakaavion potentiaali jäi suurilta osin hyödyntämättä: aikataulusuunnitelma vaadittiin toimiston seinään, mutta sitä ei kuitenkaan viety suunnitelmasta käytäntöön.

Digitalisaatio parantaa hankkeiden tiedonhallintaa ja tilannekuvaa

Fira Oy:n kehitysjohtaja Otto Alhava ja Aalto-yliopiston professori Olli Seppänen alustivat keskiviikkon digisession alussa rakennusalan digitalisaation haasteita. Myös rakennusalalla digitalisaation mahdollistamaa kehitystä on haastanut useat eri järjestelmät, joiden rajapintojen yhdistämiseen haetaan nyt yhteistä ratkaisua. Sessiossa kuulluista esityksistä esimerkiksi Resolute HQ:n Jukka Viitanen toi esityksessään esille, että yksittäisillä yrityksillä tiedonhallinnan prosessit ovat usein kunnossa, mutta yritysten väliset rajapinnat haastavat.  Rakennusalan arvoketjun tietovirtojen yhdistäminen vaatii standardointia, jotta tietovirtojen yhdisteltävyys voidaan varmistaa.

Suomessa lean-rakentamiseen herättiin vuosikymmen Amerikan jälkeen

Lean suunnittelussa -session avauspuheenvuoron piti Boulder Associates -arkkitehtitoimiston Romano Nickerson, joka kertoi kokemuksiaan leanin soveltamisesta suunnittelussa yli 12 vuoden ajalta. Kuulijoiden keskuudessa pantiin merkille, että Suomessa leanista on puhuttu laajemmin rakennusalalla vasta viimeisten 5-10 vuoden aikana – ja vasta ihan viimevuosina erityisesti suunnittelun saralla. Nickersonin esityksessä kuultiin, kuinka suunnittelun virtausta on saatu kehitettyä esimerkiksi moduulien kautta. Raami Arkkitehtien Kaisa-Liisa Raiskinmäki piti Nickersonin alustuksen jälkeen kommenttipuheenvuoron, jossa hän painotti suunnittelun arvon tuottamista ja suunnittelutyön uudelleenajattelua.

Suunnittelusession toisella puoliskolla kuultiin Rambollin kokemuksia ja ajatuksia leaniin suunnitteluun. Projektikehityksen johtaja Hannu Nissisen esityksessä suunnittelun virtauttamisesta painotettiin onnistumisen edellytyksistä suunnittelun suunnittelua, poikkeamien hallintaa sekä ennakointia. Suunnittelupäällikkö Minna Hurme kertoi webinaarin osallistujille scrum-menetelmän käytöstä suunnittelussa, jolla pystytään parantamaan suunnittelutyön ennustettavuutta ja kontrolloida riskejä. Toimialajohtaja Juha Valtarin puheenvuorossa puhuttiin leanista liiketoiminnassa ja suunnittelualan potentiaalista. Valtari painotti suunnittelualan potentiaalissa yhteistä vaikuttamista suunnittelun kehittämiseen.


Lähes kaikki webinaarissa nähdyt alustukset ovat saatavilla täällä.