RAIN kehittää rakennusalaa

Mikä tekee Yhdysvaltain sadan metrin viestijoukkueesta niin hyvän? Saumaton tiimityö, jäsenten kommunikointi sekä se, että jokaisella on kirkkaana mielessä oma tehtävä yhteiseen päämäärään pääsemiseksi. Miten sama saavutettaisiin rakennusalalla? Tätä pohdittiin kesällä RAIN-hankkeen työpajassa.

Olemme mukana Rakentamisen integraatiokyvykkyys -kehityshankkeessa (RAIN), jonka tavoitteena on edistää rakennusalan yhteistyötä. Kesäkuussa järjestetyssä työpajassa aiheena olivat ihmiset ja johtaminen.

Työn tekemisen ja johtamisen vaatimukset ovat muuttuneet. Joustavuus, yhteistyökyky, luottamus ja epävarmuuden sietäminen ovat uusia avainsanoja. Saumatonta yhteistyötä kysytään etenkin laajoissa allianssihankkeissa.

Rakennusalan iso haaste on pirstaleinen toimintaverkko, joka koostuu useista asiakkaista, sopimuskumppaneista ja alihankkijoista. Silti jokaisella mukana olevalla pitäisi olla kirkkaana mielessä se, mihin pyritään ja mikä oman roolin merkitys kokonaisuudessa on. Muuten arvokasta tietoa uhkaa hukkua ja motivaatiokin väljähtyä.

Tieto on työntekijöillä

Kavo Kerr Groupin Niku Jalkasen resepti on se, että työntekijät on otettava mukaan kehittämään yrityksen toimintaa. Sama pätee kumppaneihin. Jos alihankkijaa ei kiinnosta olla mukana kehittämisessä, täytyy kumppanuutta pohtia pitkällä tähtäimellä uudelleen.

”Ei ole väliä, missä organisaatiossa ollaan. Ne ihmiset, jotka osaavat homman, osaavat myös parhaiten kehittää sitä”, Jalkanen sanoo.

Jalkasen mukaan yrityksellä pitää aina olla iso visio, mutta se on purettava konkreettisiksi askeleiksi, joihin kaikki saavat vaikuttaa. Kavo Kerrissä työntekijät ovat esimerkiksi saaneet itse suunnitella uusia linjastomalleja tehtaalle sekä esitellä niitä yrityksen johdolle ja muille sidosryhmille.

”Aina on muka kauhea kiire eikä pysähdytä pohtimaan, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Lopetetaan selittely ja aloitetaan niistä asioista, jotka ovat omissa käsissä”, Jalkanen rohkaisee.
YIT:n Tuottavuusloikka -kehitysohjelman vetäjä Maarit Sääksi on samaa mieltä.

”Meidän pitää mennä uteliaana kysymään työntekijöiltä, miten me voisimme toimia, jotta he voisivat tehdä työnsä paremmin. Peräänkuulutan tähän selkeitä tavoitteita.”

Rohkea haastamista

RAIN-hankkeesta Lemminkäisellä vastaava Hannu Ratamäki kannattaa perinteisten ajattelumallien rohkeaa haastamista.

”Työntekijöissä on valtava potentiaali työn kehittämisessä tuottavammaksi ja turvallisemmaksi. Johdon tehtävä on tukea esimiehiä muuntamaan johtamiskulttuuria osallistavaan suuntaan”, Ratamäki sanoo.

Työntekijöille on Ratamäen mukaan luotava tunne siitä, että heitä arvostetaan oman työnsä parhaina asiantuntijoina. Sillä sitähän he ovat.

Ensimmäinen askel eteenpäin voisi olla systemaattisen mallin luominen työntekijöiden kuulemiseksi. Sen jälkeen kehitysehdotuksia voidaan viedä pienin askelin käytäntöön.

Työkalu yhteistyön kehittämiseen

Työpajassa esiteltiin Oulun yliopiston Tuotantotalouden yksikön kehitettämä työkalu, jolla hankkeiden onnistumista voidaan arvioida yhteistyön näkökulmasta. Työkalun avulla voidaan saada esiin erityistä huomiota vaativia asioita sekä pohtia toimenpiteitä, joilla hankkeiden niin sanottua integrointikyvykkyyttä voidaan parantaa.

Onnistuneen allianssihankkeen tunnuspiirteitä ovat työkalun mittariston mukaan muun muassa selkät vastuut ja johtaminen sekä eri osapuolten sitoutuminen yhteistyöhön. Osallistujat pitivät työkalua tervetulleena. Nähtäväksi jää, miten sitä hyödynnetään käytännössä.

Teksti Noora Valkonen Kuvat Tomi Nuotsalo

FAKTA:

  • RAIN (Rakentamisen integraatiokyvykkyys) -kehityshanke on kolmentoista rakennusalan toimijan yhteishanke.
  • Hanke jatkuu vuoden 2018 puoliväliin.
  • Tavoitteena on edistää koko alan yhteistoimintaa.
  • Hankkeeseen kuuluvissa kuukausittaisissa työpajoissa jaetaan kokemuksia ja uutta tutkimustietoa sekä keskustellaan vaihtelevista teemoista.
  • Hankkeessa ovat mukana Consti, Fira, Granlund, Lemminkäinen, Liikennevirasto, Pöyry Finland, Ramboll Finland, Sweco, Talokeskus,
    VR Track, YIT, Oulun yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.