RAIN-kehityshanke ja työpaja-aineistot

RAIN kehityshanke muuttaa rakennusalan toimintakulttuuria

RAIN (Rakentamisen integraatiokyvykkyys) -kehityshanke on yhdentoista rakennusalan toimijan yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää yhteistoiminnallisten periaatteiden käyttöä rakennusprojekteissa koko alalla. RAINin taustalla on maailmanlaajuinen muutos, joka on käynnistynyt aiemmin muun muassa USA:ssa ja Australiassa. Sen sijaan, että ositetaan palveluita ja kilpaillaan pelkällä hinnalla, nyt haetaan yhä enemmän hankekokonaisuuden optimointia ja asiakkaan tavoitteista lähtevää yhteistoimintaa.

Muutosvaiheessa on tarpeen tutkia, miten uudet toimintamallit muokkaavat alan toimintakulttuuria ja miten yhteistoiminnasta saadaan kaikki hyöty irti. Yhteistoiminnallisissa hankkeissa on tavoitteena luoda tilanne, missä kaikilla on yhteinen intressi onnistua mahdollisimman hyvin, esimerkiksi muodostamalla osapuolten välille yhteinen sopimus.

Samalla sovelletaan lean-periaatteisiin nojautuvia, rakennusalalle sovellettuja työkaluja. Niitä ovat esimerkiksi virtautukseen perustuvat aikataulutustekniikat, yhteistyötä tukevat tilaratkaisut ja kokouskäytännöt.

Työskentely RAIN-hankkeessa tapahtuu viiden teema-alueen ympärillä; projektisysteemin suunnittelu, yhteistyömekanismit, virtauttaminen, tiedonhallinta ja ihmisten toiminta.

1. Projektisysteemin suunnittelussa luodaan edellytykset
ja puitteet integroidulle toimintatavalle, yhteisten tavoitteiden mukaiselle toteutukselle sekä liiketoimintamallien uudistamiselle.
2. Yhteistyömekanismeilla tuetaan projektitiimin ja
muiden osapuolten toimintaa yhteistyössä projektin parhaaksi.
3. Virtauttaminen on nykyistä rakennushankkeen ohjaustapaa uudistava Lean-periaate, jolla voidaan saavuttaa mullistavia tehokkuuden ja tuottavuuden parannuksia niin suunnittelu- kuin toteutusvaiheessa.
4. Tiedonhallinnan työpaketissa luodaan käyttäjälähtöinen imuohjattu tiedonhallinnan prosessi, joka auttaa suunnittelemaan projektin tiedonhallintaa tiedon hyödyntäjän näkökulmasta käsin – eikä, kuten nykyään, tiedon luojan näkökulmasta.
5. Ihmisten toiminta -työpaketti keskittyy muutoksen aikaansaamiseen. Sitä tutkitaan luomalla menettelyjä parantaa integraatiokyvykkyyttä ja uutta toimintakulttuuria sekä levittäää sitä niin yrityksissä kuin koko alallakin.

RAIN-hankkeeseen osallistuvat yritykset toteuttavat tutkimusta ja järjestävät kuukausittain työpajoja. Niissä jaetaan kokemuksia ja esitetään uutta tutkimustietoa sekä työstetään hankkeen teemoja. Hanke käynnistyi vuoden 2016 alussa ja jatkuu vuoden 2018 puoleenväliin.

Hankkeen työpajojen sisältö on yleisesti saatavilla LCI Finland ry:n sivustolla, joka löytyy osoitteesta http://lci.fi/rain-projektin-tyopaja-aineistot/

RAIN-tutkimusryhmän osanottajat ja yhteystiedot.

Yritysjäsenet:
Consti Yhtiöt Oyj, Juha Salminen, juha.salminen@consti.fi, ohjausryhmän puheenjohtaja
Fira Oy, Antti Kauppila, antti.kauppila@fira.fi
Granlund Oy, Jari Hotokainen, jari.hotokainen@granlund.fi
Lemminkäinen Infra Oy, Hannu Ratamäki, hannu.ratamaki@lemminkainen.com
Liikennevirasto, Janne Posio, janne.posio@liikennevirasto.fi
Pöyry Finland Oy, Mikko Inkala, mikko.inkala@poyry.com
Ramboll Finland Oy, Mikael Lindgren, mikael.lindgren@ramboll.fi
Sweco Rakennetekniikka, Tero Nokelainen, tero.nokelainen@sweco.fi
Talokeskus Oy, Janne Katajamäki, janne.katajamaki@talokeskus.fi
VR Track Oy, Jussi Takamaa, 040 862 5039, pasi.kraknas@vr.fi
YIT Rakennus Oyj, Maarit Sääksi, 040 830 7273, maarit.saaksi@yit.fi

Tutkimuslaitokset:
Oulun Yliopisto, Harri Haapasalo, harri.haapasalo@oulu.fi
Tampereen Teknillinen Yliopisto, Kalle Kähkönen, kalle.e.kahkonen@tut.fi

Projektikoordinaattori:
Vison Oy, Lauri Merikallio, lauri.merikallio@vison.fi