RAIN-teematyöpaja 28.6.2017

RAIN-hankkeen osallistujat kokoontuivat tälle kertaa Salmisaareen Lemminkäinen Infra Oy:n isännöimään teematyöpajaan, jonka aiheena oli Ihmiset ja johtaminen (työpaketti 5). Johtaja Jaakko Kivi Lemminkäinen Infra Oy:stä avasi tilaisuuden. Avaussanojen viestissään hän korosti toimintaympäristön ja hankkeiden kompleksisuuden kasvun vaikuttavan myös merkittävästi siihen, miten ihmisten johdetaan ja kehitetään tulevaisuudessa.

Johtaja, Business Partner Marcus Reijonen Lemminkäiseltä alleviivasi omassa alustuksessaan erityisesti seuraavia asioita; Ihmiset haluaa onnistua työssään. Siksi heille pitää tarjota ymmärrettävä missio ja suunnitelma. Toimintaa pitää mitata ja antaa palautetta. On tärkeää, että työntekijällä voi työpäivän jälkeen olla tunne ja tieto, että tänään onnistuin. Lisäksi ihmisten välillä tarvitaan todellista yhteistyötä, jota kuvaa rikkaammin englanninkieliset sanat colloboration not just co-operation. Todellista yhteistyötä saadaan, kun luodaan ympäristöä, jossa sitoudutaan tekemiseen.

Niku Jalkanen, production manager Kavo Kerr Group:ista esitteli loistavilla käytännön esimerkeillä todellisen menestystarinan, miten Kavo Kerr säilytti tuotantonsa Suomessa jatkuvan parantamisen menetelmiä hyödyntäen ja ottamalla koko henkilöstö kehittämään tuotantoprosesseja sekä työympäristöä. Kavo Kerr on hammaskuvantamisalan yritys ja kuuluu kansainväliseen Danaher konserniin, joka on mainittu maailman toiseksi leanimmäksi yrityksenä. Konsernin johto uskoo, että Suomessa on elinvoimaista toimia. Tätä edesauttoi eri puolilla taloa toteutetut lean-hankkeet. Toiminnan hintalappu saatiin kohdilleen yhteistyössä toimittajien kanssa. Nykyään asioita tehdään paremmin kautta linjan ja kehitystyö jatkuu koko ajan. Nikun avainsanoja olikin henkilöstön todellinen sitoutuminen kehittämiseen sekä johdon jatkuva läsnäolo. Kun saa onnistumisia, se ruokkii uskoa, että tässä on järkeä. Henkilökunta osallistuu innolla, kun annetaan mahdollisuus itse kehittää toimintaa.

Työpajaosuudessa käsiteltiin Kirsi Aaltosen ja Harri Haapasalon johdolla tutkittavana ja kehitettävänä olevaa integratiokyvykkyyden arviointimallia. Kirsi esitteli mallia ja Oulun Tulevaisuuden sairaalaprojektin aineiston avulla sen tuottamia tuloksia. Ryhmäpohdintoina todettiin arviointimalli käyttökelpoiseksi. Arviointimallin kehittäminen jatkuu ryhmätöissä saadun palautteiden siivittämänä.

Työpajaosuudessa erikoisryhmä Niku Jalkasen sekä Suomen Lean-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kalle Arsalon johdolla pohtivat jatkuvan parantamisen haasteita. Ryhmän esittelikin mielenkiintoisen etenemismallin työpajan päätteeksi.

www.lci.fi -sivuilta löydät työpajojen alustukset. Integratiomekanismin arviointiprosessin ryhmätyön tuotokset toimitetaan sähköpostilla RAIN-projektin osallistujille.

Lauri Merikallio