RAIN-työpaja 26.9.2017 – Integraatiomekanismit

RAIN-hankkeen osallistujat kokoontuivat tälle kertaa Vantaalle Fira Oy:n isännöimään teematyöpajaan, jonka aiheena oli Integraatiomekanismit (työpaketti 2). Fira Oy:n tuotantojohtaja Jari Koivu avasi tilaisuuden. Avaussanojen viesteissään hän kertoi Firan nostaneen strategiassaan ihmiset – eli asiakkaat, sidosryhmät ja työntekijät, keskeiseen rooliin. Vain vuorovaikuttamalla ihmiset kykenevät ratkaisemaan monimutkaisiakin ongelmia ja haasteita samalla itse kehittyen ja luottamusta toistensa kanssa rakentaen. Teknologia mahdollistaa parempaa sekä nopeampaa tiedon jakamista ja hyödyntämistä. Projektien tilannekuvaa välitetään sekä työntekijöille että asiakkaille samasta tiedonlähteestä. Kahden viikon putkiremontti oli opettavainen erityisesti siinä, miten ns. viimeinenkin työntekijä oli integroitu mukaan.

Työpäällikkö Sakari Pesonen Fira Oy:ltä kertoi heidän kokemuksistaan tuotantoalliansseista. Erikoisurakoitsijoiden mukaan ottamisesta urakan kehitysvaiheeseen liittyy paljon myyttejä. Fira Oy:n sekä mukaan otettujen erikoisurakoitsijoiden kokemukset ovat kuitenkin olleet erittäin positiivisia ja vaikka jatkossa tuotantoallianssi nimestä luovutaan, niin yhteistoimintamekanismeja ja kaupallista mallia tullaan jatkokehittämään allianssiperiaatteiden mukaisesti. Sakarin näkemys oli, että erikoisurakoitsijoiden osaamista ei nyky kilpailuttamistavalla saada riittävästi hyödynnettyä. Aikaisella integraatiolla saavutetaan parempaa kustannustietämystä, parempia ratkaisuvaihtoehtoja ja koko porukan sitoutumista urakkaan.

VR Track Oy:n projekti-insinööri Jussi Takamaa Tampereen raitiotieallianssista kuvasi omassa alustuksessaan Raitiotieallianssin käyttämiä visuaalisen ohjauksen menettelyjä. Aiheesta on tehty Raitiotieallianssissa myös opinnäytetyö. Raitiotieallianssi hyödyntää visuaalisen ohjauksen menettelyjä helpottamaan tilannekuvan hahmottamista, nopeuttamaan asioiden käsittelyä sekä tunnistamaan hukkaa ja ongelmia. Jussin alustuksen jälkeen pohdittiin ryhmätöinä hajautetun organisaation toiminnan parantamista visuaalisen ohjauksen keinoin sekä tunnistettiin uusia käyttötapauksia visuaalisen ohjauksen hyödyntämiselle.

Työpaketin tutkimusosuuden työpajassa kuvattiin ja määriteltiin eri integraatiomekanismien prosesseja. Tutkimuksen tavoitteena on mallintaa integraatiomekanismien prosesseja sellaisiksi, että RAIN-hankkeen organisaatiot voivat jouhevasti hyödyntää niitä projekteissaan.

www.lci.fi -sivuilta löydät työpajojen alustukset. Työpajaosuudessa tehdyn ryhmätyön tuotokset hyödynnetään Oulun yliopiston tuotantotalouden RAIN-projektin tutkimusosuudessa.

Lauri Merikallio