RAIN-työpaja 30.5.2017

RAIN-hankkeen osallistujat kokoontuivat poikkeuksellisesti Ouluun pitämään työpajaa. Työpajan teemana oli Projektisysteemin suunnittelu. Aamupäivällä oli mahdollisuus tutustua Kastellin monitoimitaloon, joka on toteutettu elinkaarimallilla. Tilaajan toimi Liikelaitos Oulun tilakeskus, rakennuttajana Lemminkäinen PPP Oy sekä ja toteuttajana Lemminkäinen Talorakennus Oy ja Lemminkäinen talotekniikka Oy. Kiinteistöpäällikkö Ville Sormunen piti loistavan alustuksen n.30 työpajaan osallistuvalle henkilölle elinkaarimallin vahvuuksista ja kehitettävistä kohteista. Villen alustuksen jälkeen Juha Salminen alusti elinkaariallianssimallista, jonka jälkeen tehtiin ryhmäpohdintaa. Ryhmät pohtivat em. mallin mahdollisuuksia sekä uhkia ja esittivät näkemyksiään, millaisilla foorumeilla elinkaariallianssimallia pitäisi jatkojalostaa.

Iltapäivällä vierailtiin Oulun yliopistosairaalan Tulevaisuuden sairaala (TULSA) projektilla. Ohjelmajohtaja Kari-Pekka Tampio piti alustuksen itse hankkeesta, mutta myös valaisi monilla eri tavoilla kehitetyistä prosesseista tehdä maailman paras sairaala.  Keskeisessä osassa on Lean terveydenhuollossa, sekä sen integrointi Lean suunnitteluun ja rakentamiseen.

Työpajaosuudessa käsiteltiin Kalle Kähkösen sekä Marko Keinäsen avustuksella Projektisysteemin periaatteita ja suunnitteluratkaisuja.  Tutkimus ja siitä saatavat tulokset etenevät aikataulussa. Ennen Kalle Kähkösen esitystä kuultiin Jaakko Kujalan alustus simuloinnin mahdollisuuksista.

www.lci.fi -sivuilta löydät työpajan alustukset.

 

Lauri Merikallio