RAIN-työpaja 30.8.2017 – Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta

RAIN-hankkeen osallistujat kokoontuivat tälle kertaa keskelle Helsinki VR Track Oy:n isännöimään teematyöpajaan, jonka aiheena oli Käyttäjälähtöinen tiedonhallinta (työpaketti 4). VR Track Oy:n suunnittelupäällikkö Kalle Toropainen avasi tilaisuuden. Avaussanojen viestissään hän korosti tiedon päälle rakennettavien palveluiden suurista mahdollisuuksista ja jollaisia me saamme jo arjessamme esimerkiksi älypuhelimiimme Googlelta. Tiedonhallinta ja esimerkiksi BIM on puhututtanut jo useamman vuosikymmenen, mutta nyt todellinen murros on käsillä.

Finavian kehitysohjelman suunnittelupäällikkö Kari Ristolainen osoitti mielenkiintoisesti ja loistavasti omassa alustuksessaan tietomallin hyödyntämisestä Helsinki-Vantaan kehitysohjelman projekteissa. Ensinnäkin tietomalli on merkittävässä roolissa vuorovaikutuksessa käyttäjien ja eri sidosryhmien kanssa. Tiedolla johtamisen periaatteiden avulla, joka perustuu peliteknologiaan sekä virtuaalimalleihin, voidaan edistää yhteistä ymmärrystä, nopeampaa päätöksentekoa sekä saada kommentteja ja vuorovaikutusta. Näin ratkaisut ovat laadukkaampia ja käyttäjälähtöisiä. Tietomallia hyödynnetään projektin aikana monella tavalla. Yleisön mielenkiinnon herätti erityisesti Karin esittelemät virtuaalisafarit. Lopuksi alustus päättyi ylläpitomallin periaatteiden esittelyyn. Tietomallia hyödynnetään siis alusta alkaen ja malli siirtyy ylläpidon hyödynnettäväksi.  Alustuksen jälkeisessä keskustelussa Finavia keräsi varauksettomasti kiitosta Tilaajan esimerkillisestä toiminnasta tietomallin hyödyntämisestä ja yhteistyöstä toimijoiden kanssa.

Kehitysjohtaja Janne Katajamäki loi näkökulmia tiedonhallinnan haasteita asiakkaan elinkaarella. Janne pysäytti kuulijat kuvallaan, jossa tiedonhallinnan näkökulmasta rakennusaikaisesta tiedon luonti ja hallinnasta on muutama vuosi, mutta elinkaaren aikaiseen tiedonhallintaan on jopa satoja vuosia. Lisäksi siirtyminen rakennusvaiheesta kiinteistön käyttövaiheeseen on yhä kysymysmerkki tiedonhallinnan näkökulmasta. Lisäksi Janne esitteli digitaalista prosessia liidistä laskuun, joka perustuu yhteen tapaan toimia, tieto yhteen kertaan, tieto paikasta riippumatta sekä tiedolla on jatkomo.

Työpaketin tutkimusosuuden työpajaosuus aloitettiin Arto Tolosen alustuksella tuotteen masterdatan ja bisnesprosessiin liittyvästä elinkaaren aikaisesta hallinnasta. Arto aloitti mukavan räväkästi kysymällä osallistujilta, että missä vaiheessa rakennusteollisuus jäi 30 vuotta perään muusta valmistavasta teollisuudesta. Arton näkemystä ei kuitenkaan kyseenalaistettu, koska hänen kokemuksensa kumpuaa Nokia Networks Oy:n globaalista tuotetiedon hallinnasta vastaavana johtajan pestistä. Mielenkiintoisen alustuksen jälkeen ehkä enemmänkin huokui pientä toivottomuuden tunnetta siitä, kuinka valtava työsarka rakennusalalla on saada tuotteisiin liittyvä masterdata halttuun sekä tukemaan ja mahdollistamaan uusia liiketoimintoja.

Työpajan jälkeen teimme erittäin mielenkiintoisen tutustumiskierroksen VR groupin historialliseen pääkonttoriin. Toimitilat on myyty ja siitä tuleekin sitten Scandic hotelli.

www.lci.fi -sivuilta löydät työpajojen alustukset. Työpajaosuudessa tehdyn ryhmätyön tuotokset hyödynnetään Oulun yliopiston tuotantotalouden RAIN-projektin tutkimusosuudessa.

Lauri Merikallio