RAIN2-hanke kehittää rakennusalaa käytännönläheisesti

RAIN2-kehityshankkeessa lisätään vuoropuhelua rakennus- ja kiinteistöalan toimijoiden kesken. Alalla on käynnissä suuri muutosliike: yhteistoiminnalliset toteutusmallit ja lean-periaatteet lisäävät eri tahojen välistä yhteistyötä ja samaan hiileen puhaltamista. RAIN2 pyrkii edistämään tätä positiivista kehitystä.

Johtajisto suunnitteli vuoden 2020 toimintaa

Keväällä 2019 käynnistyneen RAIN2-hankkeen keskeisenä toimintamuotona ovat työpajat sekä pilottihankkeet, ja niistä oppiminen. Hankkeen johtajisto kokoontui tammikuun lopulla pohtimaan, kuinka hankkeen kolmea pääteemaa; rakennusalan integraatiota, lean-johtamista ja virtautetun toimintamallin kehittämistä, edistetään käytännössä kuluvan vuoden aikana.

Integraation osalta tänä vuonna keskitytään pohtimaan erityisesti alaurakkaintegraatiota eri urakkamalleissa. Johtajiston työpajassa esille nousi idea simulaatiotyöpajasta,  jossa voitaisiin tutkia millaisia vaikutuksia hankkeiden erilaisilla toteutusmalleilla on integrointiin.

Lean-johtamisen haasteena on usein periaatteiden jalkauttaminen. Nykyään kuulee usein kerrottavan, kuinka yritykset ovat lähteneet leanaamaan toimintaa erilaisten työkalujen ja menetelmien avulla, siinä onnistumatta. Oppina on ollut, että ensin pitää ymmärtää miksi tehdään, jonka jälkeen onnistumisen mahdollisuudet kasvavat. Johtajistossa todettiin, että Lean-johtamisen edistämisessä rakennusalalla keskeisiä asioita on kehittää niin suunnittelun kuin rakentamisen tilannekuvaa sekä lisätä ymmärrystä tiedolla johtamisesta. Tämä kaikki vaatii kuitenkin johtamisen prosessien tunnistamista ja vakiointia.

Virtautetun toimintamallin kehittämisestä keskitytään nyt koko systeemin virtautukseen, jossa myös tiedonhallinta ja datan merkitys korostuu. Oppia haetaan esimerkiksi teollisuudesta, jossa tuotantomallin virtauttamisen kanssa ollaan pidemmällä. Tavoitteena on saada koko suunnittelun ja rakentamisen prosessi sujuvammaksi ja muutostöiden määrä rakennushankkeissa minimiin.

Pilottihankkeista käytännön oppia, excursioilla benchmarkataan muita toimialoja

Konsortioyritysten pilottiprojektit ovat keskeisin osa RAIN2-hanketta. Eri teemoihin liittyvät pilottiprojektit ovat alusta, jossa kehitettäviä asioita voidaan testata käytännössä ja niistä saatuja oppeja jaetaan hankkeen työpajoissa. Kuluvan vuoden tavoitteena onkin saada entistä vahvemmin myös työmaalla työskententelevät ihmiset mukaan toiminnan kehittämiseen.

Yhteisten kehitystyöpajojen ja pilottien lisäksi RAIN2-hankkeessa järjestetään excursioita rakennusalan ja sen ulkopuolisiin yrityksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla. Positiiviset kokemukset vuoden 2019 opintomatkoista osoittivat benchmarkkauksen arvon. Kevätlukukaudella tavoitteena on toteuttaa opintomatka kotimaassa kohteeseen, jossa virtautettua tuotantomallia toteutetaan rakennusalan ulkopuolella. Syksylle suunnitelmissa on Keski-Eurooppaan suuntautuva excursio.

Lean Coffee -aamukahvitilaisuus LCI Finlandin jäsenille

Seuraavan RAIN2-teematyöpajapäivän yhteydessä 12.3.2020 järjestetään kaikille LCI Finland ry:n henkilöjäsenille avoin ja maksuton Lean coffee -aamukahvitilaisuus klo 8.00-9.30. Tilaisuuteen voi ilmoittautua 10.3.2020 mennessä osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/D79DDE1FD923B409

RAIN2-ryhmähanke on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, joka on jatkoa RAIN-tutkimus- ja kehityshankkeelle (2016-2018). Hankekonsortiossa ovat mukana Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy sekä Amplit Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.

Lisätiedot: