RAIN2-hanke käynnistyi – uusia osapuolia haetaan vielä mukaan!

Vuosina 2019-2022 toteutettava RAIN2-ryhmähanke on käynnistynyt. Rakennusalan integraation syventämiseen, lean-johtamiseen ja virtautetun tuotantomallin käyttöönottoon tähtäävä hanke sisältää kansainvälisen tason työpajojen lisäksi pilottihankkeita sekä opintomatkoja. Hankkeen sisällöstä ja toimintamallista voi lukea lisää täältä.

Hankkeen dynaamista toimintasuunnitelmaa on kehitetty kevään ajan toukokuun alussa järjestetyn kick-off-työpajan jälkeen. Hankkeen ensimmäinen, integraatioon keskittynyt työpaja järjestettiin 3.6. osana LCI-päivien valmennuspäivää. Seuraava teematyöpaja järjestetään syksyllä.

Hankkeen konsortiosopimuksen ovat nyt allekirjoittaneet Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, Pöyry Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy ja NRC Finland Oy. Ryhmähankkeen toiminnasta ja siihen osallistumisesta kiinnostuneet organisaatiot voivat hakea mukaan 30.9.2019 mennessä ilmoittautumalla ohjausryhmän puheenjohtajalle Reijo Kuivamäelle (reijo.kuivamaki@poyry.com) tai hankekoordinaattori Lauri Merikalliolle (lauri.merikallio@vison.fi).

Hankkeessa noudatetaan Boreniuksen RAIN2-hankkeelle laatimaa kilpailijoiden välistä T&K-yhteistyötä koskevaa kilpailuoikeudellista ohjeistusta. RAIN2-hankkeen yritysten yhteistyössä on ohjeistuksen mukaan huomioitava erityisesti avoimuus, syrjimättömyys ja läpinäkyvyys.