Vähemmän sähellystä leanin avulla

Lean-periaatteiden soveltaminen voi säästää rakennushankkeissa aikaa ja kustannuksia. Tämä vaatii kuitenkin uusia ajattelu- ja toimintatapoja käytännön työhön.

”Rakennushankkeen osapuolten on uskaltauduttava ulos omista siiloistaan ja nähtävä kokonaisuus. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi suunnittelijat miettivät jo suunnitelmia tehdessään toteuttajia ja toisaalta toteuttajat ovat entistä aikaisemmin ja enemmän tukemassa suunnittelijoita”, sanoo hankekehitysjohtaja Reijo Sandberg Rambollilta.

Rakennushankkeiden aikataulujen ollessa entistä tiukempia osapuolten keskinäinen yhteistyö ja vastuunotto nousevat keskiöön. ”Onnistuaksemme meidän kaikkien osapuolten on ponnisteltava yhteisen päämäärän eteen. Vastakkainasetteluiden aika on ohi.”

Lean-johtamista käytännössä

RAIN2-hankkeen seuraavassa teematyöpajassa Lean-aiheeseen johdattavat seniorikonsultti Paulo Napolitano Allele Networksista ja hallituksen puheenjohtaja Jyrki Perttunen Suomen Lean-yhdistyksestä. Aamupäivän aikana he käyvät läpi, mistä Lean-organisaation johtamisessa on kyse.

Työpajan iltapäiväosiossa pureudutaan Lean-työkaluihin ja -menetelmiin ja käydään käytännön esimerkein läpi muutosjohtamisen haasteita ja miten Lean-menetelmät tukevat johtamista rakennushankkeissa.

”Minulle Lean tarkoittaa, että sähelletään vähemmän joka paikassa. Siinä meillä suomalaisella rakennusalalla on vielä tekemistä. Meiltä löytyy kyllä halua muuttua – sen ovat osoittaneet esimerkiksi yhteistoiminnalliset urakkamuodot – mutta työnteon käytäntöjä meidän pitää kehittää edelleen”, Sandberg sanoo.

Teksti: Heta Heino, Ramboll Finland Oy
Kuva: Microsoftin kuvapankki


RAIN2-hankkeen teematyöpaja 16.9.2020 pureutuu Lean-johtamiseen. Ramboll Finlandin isännöimässä työpajassa käydään asiaa läpi käytännön esimerkein.