Riskien- ja muutostenhallinta haastaa IPT-hankkeita

Useissa käynnissä olevissa IPT-hankkeissa on viime aikoina ratkottu haasteita projektien riskien- ja muutostenhallintaan liittyen. Osa hankkeista on kohdannut merkittäviä ongelmia toteutusvaiheessa, kun keskustelu toteutuneista riskeistä ja muutoksista on ajanut tilaajan ja palveluntuottajat ristiriitatilanteeseen. Vaikea tilanne on ajanut osapuolet takaisin omiin siiloihin, vaikka IPT-mallien lähtökohtana on ollut yhteistoiminta ja yhdessä työskentely – niin hyvinä kuin huonoinakin hetkinä, ja keskustelu on alkanut muistuttaa uhkaavasti perinteistä lisä- ja muutostyökeskustelua. Ja juuri sen keskustelun välttämiseksi allianssimalli tuotiin Suomeen, kun hankkeiden johtamisesta haluttiin joustavampaa ilman raskasta lisä- ja muutostyörumbaa.

Kesäkuun alussa järjestetyssä IPT3-hankkeen syventävässä työpajassa ja sitä seuranneessa ohjausryhmän kokouksessa aiheesta keskusteltiin laajasti. Päivän aikana todettiin useaan kertaan luottamuksen ja yhteisymmärryksen merkitys onnistuneen riskien- ja muutostenhallinnan johtamisessa, selkeitä prosesseja ja tavoitteita unohtamatta.  Luottamus syntyy avoimesta ja reilusta keskustelusta ihmisiä kunnioittaen. Valmentamisen merkitystä ei pidä väheksyä, vaan arjessa tulee huolehtia siitä, että jokaisella on riittävä ja samanlainen ymmärrys asioista ja toimintamalleista. Lisäksi tilaajalla on merkittävä rooli hankesuunnittelu- ja hankintavaiheissa tapahtuvassa hankkeen onnistumisen edellytysten luomisessa. Keskeistä on kuitenkin kehitysvaiheessa tehtävä työ kun hankkeen keskeiset osapuolet on valittu – siinä vaiheessa tulee varmistaa yhteinen ymmärrys ennen toteutusvaiheeseen siirtymistä.

Lue lisää aiheesta sekä työpajan tuloksista IPT-hankkeen verkkosivuilla julkaistusta artikkelista.


IPT3-hanke tähtää rakennusalan laaja-alaiseen kehittämiseen sekä tilaajien strategioiden kehittämiseen. Vuosina 2020-2023 toteutettavan hankkeen osapuolia ovat Kuopion yliopistollinen sairaala, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, HUS Kiinteistöt, Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, Turun kaupunki sekä Väylävirasto. Hankkeen koordinoinnista vastaavat yhteistyössä RAKLI ja Vison Oy.