Lemminkäinen Infra uudisti toimintajärjestelmänsä helpommaksi käyttää

Lemminkäinen Infra Oy on uudistanut toimintajärjestelmänsä proosapainotteisesta visuaalisemmaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi.  Tiedostojen ja lomakkeiden määrää on vähennetty ja tarkastuslistoja on yhdistetty.