Fira on julkaissut taskukirjan prosessinomistajilleen

Firan tuotanto-organisaation on nimetty prosessinomistajat, jotka johtavat kehitysryhmiä ja vastaavat prosessin suorituskyvystä. Prosessinomistajille on tehty taskukirja helpottamaan yhteisen toimintatavan kehittämistä ja soveltamista.  Sen avulla prosessinomistajat voivat myös parantaa prosessiosaamistaan.