Tiedolla johtaminen vaatii dataa ja yhteistyötä

Rakennusalaa tunnetusti vaivaa heikko tuottavuuskehitys, ja uusien tekemisten tapojen vakiinnuttaminen on haastavaa. Kehitystyötä tehdään paljon, mutta ydinongelma säilyy: rakentamisen ekosysteemin osapuolilta eli pääurakoitsijoilta, aliurakoitsijoilta, loppuasiakkailta, suunnittelijoilta, hankekehittäjiltä, jne. puuttuu yhteinen tilannekuva, yhteinen käsitteistö, yhteiset prosessit.

Tilannekuva ja raportointi sekoitetaan toisinaan keskenään. Raportointihan tarkoittaa, että kuvaus tilanteesta työstetään käsin ja lähetetään esimerkiksi tilaajalle. Tilannekuva taas muodostuu sovelluksista yhteen tuodusta datasta automaattisesti, jolloin sitä ei ole kukaan ihminen välissä käsitellyt ja tilannekuvan katselija voi olla varma näkemänsä tiedon aitoudesta – siitä, että tilanne työmaalla on oikeasti juuri se, mitä tilannekuva näyttää.

Rakennushankkeeseen liittyvää dataa kerätään yhä useammasta erilaisesta lähteestä laatuun, aikatauluun, talouteen ja muihin asioihin liittyen, ja tätä dataa hyödynnetään reaaliaikaisen, digitaalisen tilannekuvan muodostamiseen rakennusliikkeiden eri tarpeisiin. Kuitenkin, jos tilannekuvaan tuleva data on huonolaatuista, ei siitä luotu tilannekuvakaan voi olla muuta kuin huono. Datan hyvän laadun mahdollistavat ainoastaan hyvät toimintatavat ja prosessit työkalujen käyttöön, jotta syntyvä data on laadukasta ja totuudenmukaista, ja siitä saadaan arvoa tuottavaa, päivittäistä työtä helpottavaa tilannekuvaa työmaiden käyttöön.

Työmaalta ei siis voi saada hyvälaatuista ja koneella käsiteltävää dataa, ellei työmaiden päivittäisjohtamiseen jalkauteta yhtenäistä tapaa käyttää digityökaluja. Tämä vaatii yhteisten, selkeiden ja kokonaan uusiksi digitalisaation kannalta mietittyjä toimintatapoja. Ei siis riitä, että on yhteinen käytäntö työmaan sisällä, vaan yhteinen toimintatapa on luotava koko liiketoimintayksikköön ja kaikille sen työmaille, jos tavoitteena on päästä irrallisista osaprosesseista, luoda reaaliaikaista ja korkealaatuista tilannekuvaa tiedolla johtamisen tueksi, ja varmistaa jatkuva tiedonjako rakennushankkeiden kaikkien osapuolten kesken.

Teksti: Hanna Backman, Fira Oy
Kuva: Fira Oy


Lean-johtamista käsittelevä RAIN2-työpaja järjestettiin 3.6.2021. Fira Oy:n isännöimän virtuaalityöpajan aineisto on saatavilla RAIN2-hankkeen aineistoissa.

RAIN2-ryhmähanke on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, joka on jatkoa RAIN-tutkimus- ja kehityshankkeelle (2016-2018). Hankekonsortiossa ovat mukana Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy sekä GRK Infra Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.