Julkaisut

Opinnäytetöitä

Diplomityö: Ruohomäki, Anton (2020) Hukan mittaaminen tahtituotannossa, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Ahoste, Henri (2020) Yhteistoiminnalisen tuotannonohjauksen vaikutus hukkaan työmaalla, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Sahlberg, Jenni (2020) Tahtituotannon prosessimalli korjausrakentamiseen, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Koivumäki, Teemu (2020) Rakennustyömaan perinteisen ja ulkoistetun logistiikan hallinnan vertailu, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Muukkonen, Veera (2020) Suunnitteluprosessin virtaus ja ohjaus yhteistoiminnallisissa rakennushankkeissa, Oulun yliopisto

Diplomityö: Pasila, Hans (2019) Impact of Lean-Intervention on Productivity, Aalto-yliopisto (EN)

Diplomityö: Grönvall, Max (2019) Tahtituotannon implementointi toimitilarakentamisessa, Aalto-yliopisto

Diplomityö: Koniel, Ossi (2019) Suunnittelun ohjausmenetelmän kehittäminen toteutussuunnittelun hukan eliminoimiseksi

 

Lopputöitä vuosilta 2011-2015

 

Research papers (in English)

Uusitalo, P. et al. (2021). To trust or not to trust: Is trust a prerequisite for solving design quality problems?

Tetik, M. et al. (2021). Kitting Logistics Solution for Improving On-Site Work Performance in Construction Projects. Journal of Construction Engineering and Management: ASCE, 147 (1), 12 pp.

Lehtovaara, J. et al. (2021). How takt production contributes to construction production flow: a theoretical model. Construction Management and Economics, 39(1),  73-95.

Lavikka, R. et al. (2020). Fostering Process Innovations in Construction through Industry-University Consortium. CONSTRUCTION INNOVATION: INFORMATION, PROCESS, MANAGEMENT, 20(4), 569-586.

Pikas, E. et al. (2020). Improving Building Design Processes and Design Management Practices: A Case Study. Sustainability, 12(3), 1-18. [911].

Olivieri, H. et al. (2019). Survey comparing Critical Path Method, Last Planner System, and Location-Based techniques. JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT: ASCE, 145(12), [04019077].

Uusitalo, P. et al.  (2019). Applying Level of Detail in BIM based project: An overall process for lean design management. Buildings, 9(5), [109].

Tetik, M. et al. (2019). Direct digital construction: Technology-based operations management practice for continuous improvement of construction industry performance. Automationin Construction, 107, [102910].

Uusitalo, P. et al. (2019). Solving design management problems using lean design management : the role of trust. Engineering, Construction and Architectural Management, 26(7), 1387-1405.

Muita julkaisuja

LC Review 2018

Yleistajuisia artikkeleita vuosilta 2011-2015