LCI Finland ry (Lean Construction Institute) on avoin, itsenäinen ja yleishyödyllinen organisaatio, jonka tarkoituksena on edistää lean-filosofian soveltamista ja käyttöönottoa rakennetun ympäristön kehittämisessä, suunnittelussa ja palveluissa.  LCI Finland edustaa Suomea kansainvälisessä LCI-verkostossa. Yhteisöön kuuluvat yhdistykset toimivat useissa eri maissa muun muassa Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.

LCI Finland ry:n tehtäviin kuuluu mm.

  • jakaa tietoa kotimaisista ja kansainvälisistä tutkimus- ja soveltamistuloksista
  • järjestää vuosittain seminaareja ja työpajoja
  • organisoida ja tukea tutkimushankkeita
  • järjestää kansainvälisiä opintomatkoja Lean Construction tapahtumiin ja yrityksiin

LCI Finland perustettiin 19.8.2008 ja se rekisteröitiin vuonna 2016. Rekisteröinnin myötä RAKLIn, Rakennusteollisuus RT:n, Oulun yliopiston ja Vison Oy:n sekä LCI USA:n aloittaman LCI Finlandin peruskirjan allekirjoittivat myös Arkkitehtitoimistojen liitto ATL, SKOL ry sekä Tampereen teknillinen yliopisto.

LCI Finland ry on avoin kaikille lean-johtamisesta kiinnostuneille tilaajille, arkkitehti- ja suunnittelutoimistoille, urakoitsijoille sekä materiaali- ja muille toimittajille, tutkimuslaitoksille ja konsulttitoimistoille.