LCI Finland ry:n hallitus

Hannu Ratamäki

Hallituksen puheenjohtaja, Vison Oy

Hannu Ratamäki toimii Vison Oy:ssä partnerina vuoden 2022 alusta lähtien. Aiemmin Ratamäki toimi YIT Suomi Oy:ssä pohja- ja erikoisrakentamisen yksikönjohtajana. Valmistumisensa jälkeen, vuodesta 1997 vuoteen 2013, Ratamäki työskenteli projekteilla ympäri Suomea, pääosin pääkaupunkiseudulla. Projektit ovat sisältäneet koko rakentamisen kirjon pohjarakentamisesta vaativaan teräsrakentamiseen. Esimerkiksi vuosina 2004-2013 Ratamäki toimi projektipäällikkönä Helsingin keskustan maanalaisten tilojen rakentamisen parissa. Lisäksi Ratamäki on toiminut vuosien 2013-2018 välisenä aikana projektitoiminnan kehittäjän ja projektituen vetäjänä sekä Lemminkäinen-konsernin, että yhdistyneen Lemminkäisen ja YIT:n muodostaman uuden YIT:n palveluksessa.

Jatkuvana toiminnan kehittäjänä tunnetun Hannun innovatiivisuus ja uteliaisuus, sekä aina parempien toimintatapojen tavoittelun myötä Hannu tutustui leaniin rakennusalalla vuonna 2011. Sen jälkeen hän on osallistunut lukuisiin lean-rakentamiseen liittyviin kehityshankkeisiin. Syksyllä 2018 Hannu valittiin LCI Finland ry:n hallitukseen historian ensimmäisenä urakoitsijajäsenenä.

Pekka Petäjäniemi

Hallituksen varapuheenjohtaja, Väylävirasto

Pekka Petäjäniemi toimii tällä hetkellä Väyläviraston Hankkeet -toimialan toimialajohtajana. Toimiala vastaa viraston n. 800 miljoonan euron vuotuisista tie-, rata- ja vesiväyläinvestoinneista. Hän on myös MANK ry:n neuvottelukunnan puheenjohtaja ja RIL hallituksen jäsen. Kansainvälisissä järjestöissä hän on Euroopan laajuisen isojen investointien verkoston (NETLIPSE) varapuheenjohtaja.

Sekä insinöörin että diplomi-insinöörin tutkinnon omaavalla Petäjäniemellä on 35 vuoden insinöörityökokemus infra-alalta sekä suunnittelun että rakentamisen osalta. Hän on työskennellyt Suomen lisäksi myös Saksassa ja vaikka kokemus on karttunut pääosin julkiselta puolelta, on hänellä työkokemusta myös yksityiseltä sektorilta. Vuodesta 2010 lähtien hän on toiminut infrarakennuttamisen johtavissa tehtävissä ja panostanut merkittävästi koko alan kehittämiseen soveltamalla tuottavuutta parantavia hankinta- ja yhteistyömenettelyjä erityisesti tilaajatoiminnoissa. Hän on alan kehittämiseen liittyvissä käytännöissä kysytty puhuja lukuisissa koti- ja ulkomaisissa seminaareissa, joissa käsitellään infra-alan julkisen sektorin integroidusti toteutettavien hankintojen ja lean-menetelmien merkitystä koko Suomen rakennusalan tuottavuuteen.

Piia Sormunen

Tampereen yliopisto

TkT DI Piia Sormunen toimii talotekniikan Industry Professorina Tampereen yliopistossa rakennustekniikan osastolla sekä kehitysjohtajana rakentamisen ja kiinteistökehityksen palveluissa Granlund Oy:ssä.

Piia Sormusen tausta on lean-rakentamisessa ja rakennetun ympäristön energiatehokkuudessa. Yli 25-vuotisen uran aikana Piia on työskennellyt asiantuntija- ja johtotehtävissä niin konsultointitoimialalla että yliopistomaailmassa.

Kari-Pekka Tampio

PPSHP

Kari-Pekka Tampio toimii tällä hetkellä Oulun yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelman Tulevaisuuden sairaala OYS2030 ohjelmajohtajana ja tilaajan (PPSHP, 1.1.2023 Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue) projektinjohtajana uudistamisohjelmaan kuuluvissa investointihankkeissa. Yli 30-vuotisen työuran aikana K-P on työskennellyt teollisuuden investointihankkeissa asiantuntija- ja johtotehtävissä niin konsultin kuin tilaajan palveluksessa.

Aktiivisena ja innokkaana projektiliiketoiminnan kehittäjänä hän on ollut mm. mukana alusta saakka Suomessa vuonna 2014 aloitetussa IPT-hankkeessa, joka jatkuu yhä tällä vuosikymmenellä (IPT4). Hankkeessa on ollut mukana kiinteistö- ja rakennusalan tilaajaorganisaatioita ympäri Suomea. Tavoitteena on suomalaisen projekti- ja palveluosaamisen menetelmien, työkalujen ja laadun kehittäminen – asiakkaiden parhaaksi niin, että palveluntuottajatkin menestyvät.

Suurten ja kompleksisten rakennushankkeiden – kuten sairaalahankkeet ovat – strateginen suunnittelu ja johtaminen sekä hankkeiden yhteistoiminnallisten toteutusmallien kehittäminen on lähellä hänen sydäntään. Työn alla on Oulun yliopistoon väitöskirja arvon luonnista yhteistoiminnallisissa sairaalarakennushankkeissa.

Jaana Ihalainen

Helsingin yliopistokiinteistöt Oy

Anssi Koskenvesa

Mittaviiva Oy

Anssi Koskenvesa on Mittaviiva Oy:n toimitusjohtaja, projektin- ja tuotannonjohtamisen kouluttaja ja konsultti. Hän on toiminut Lean Construction -menetelmien kehittäjänä ja kouluttajana 1990-luvulta alkaen eli koko sen ajan, kun Lean menetelmiä on kehitetty rakennusalalle Suomessa. Hän on vienyt menetelmiä aktiivisesti yritysten käytäntöihin, kouluttanut sekä kehittänyt niitä edelleen. Koskenvesa kouluttaa Lean Construction -menetelmiä (Last Planner, tahtituotanto, Parade of Trades, Villego) viikoittain eri rakennusalan yrityksissä ja projekteissa. Hän on julkaissut laajan Ratu-aineiston lisäksi yhteistyökumppaneidensa kanssa Last Planner -oppaita sekä tuottanut digitaalisia välineitä Last Planner -menetelmien käyttöön yrityksissä ja työmailla. Lisäksi Koskenvesalla on työn alla Tampereen yliopistoon väitöskirja rakennustyön tuottavuuteen vaikuttavien tekijöiden johtamisesta.

Janne Pihlajaniemi

Oulun yliopisto

Toni Väisänen

Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy

Toni Väisänen toimii Arkkitehtitoimisto Tähti-Set Oy:n toimitusjohtajana. Tällä hetkellä hän toimii pääsuunnittelijana suurissa sairaalaprojekteissa, Laakson yhteissairaalahankkeessa sekä OYS Tulevaisuuden sairaala -hankkeen vaiheessa 1.

Koulutukseltaan Väisänen on arkkitehti (SAFA). Väisänen on ollut mukana suurten yhteistoiminnallisten hankkeiden suunnittelussa, joista osa on toteutettu avoimen rakentamisen periaatteella.

Leanista Väisäsellä on kokemusta ja kiinnostusta erityisesti lean-suunnittelusta pitkäkestoisissa ja muutosherkissä hankkeissa.