Hallitus

LCI Finland ry:n hallitus

 

Jyrki-Laurikainen-RAKLIJyrki Laurikainen (hallituksen puheenjohtaja), RAKLI ry

Jyrki Laurikainen on RAKLI ry:n toimitusjohtaja ja koulutukseltaan rakentamistalouden diplomi-insinööri. Nykyisessä tehtävässään hän keskittyy kiinteistö- ja rakentamisalan toimintaympäristön suotuisa kehityksen, alan yhteistoiminnan sekä parhaiden toimintatapojen edistämiseen.

Laurikaisella on laaja kokemus rakennuttamisesta, kiinteistöjohtamisesta ja erilaisista kehittämistehtävistä. Ennen tuloaan RAKLIin hän vastasi Euroopan, Lähi-Idän ja Afrikan alueen rakennuttamisesta Hewlett-Packardilla. Kansainvälistä kiinteistö- ja työympäristöjohtamista kertyi lähes kymmenen vuoden kokemus Hewlett-Packardilla. Jyrki Laurikainen on työskennellyt myös julkisella sektorilla, Helsingin kaupungin rakennusvirastossa, kehittämisen ja talotekniikan parissa. Hänellä on vahva halu parantaa rakennuttamisen tuottavuutta, toimintatapoja ja yhteistoimintamalleja sekä oppia kansainvälisistä esimerkeistä. Muutoksen johtajana Laurikainen uskoo kokeilemisen voimaan ja toivoo, että tätä tehtäisiin kiinteistö- ja rakentamisalalla rohkeasti.

 

Lauri Merikallio (hallituksen varapuheenjohtaja), Vison Oy

Lauri Merikallio on ollut mukana LCI-Finland ry:n toiminnassa sen perustamisesta alkaen. Merikallio on toiminut koordinaattorina useissa LCI-Finland ry:n ryhmähankkeissa, kuten LCIFIN- ja RAIN-hankkeissa. Hän on opiskellut Lean-rakentamista Berkeleyn yliopistossa ja  osallistunut lukuisiin kansainvälisiin konferensseihin puhujana ja osallistujana. Sitä kautta Merikallio omaa hyvät kansainväliset kontaktit, joita ovat päässeet hyödyntämään lukuisat suomalaiset kansainvälisillä opintomatkoilla.

Merikallio työskentelee osakkaana ja konsulttina Vison Oy:ssä ja toiminut ennen yrittäjäksi ryhtymistä infra-rakentamisen alalla työmaatehtävistä ylimmän johdon tehtäviin. Merikallio on perehtynyt erityisesti projektien osapuolten integrointiin mm. sopimuksellisesti, yhteistoimintaprosessien kuten Big Room -konseptien, Last Planner systeemin ja tahtituotannon avulla. Merikallio on toteuttanut kymmeniä Lean-valmennuksia rakennusalalla.

 

Kalle Euro, Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL

Kalle Euro on Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL:n toiminnanjohtaja. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden maisteri.

Euro on ollut aiemmin rakentamassa kahta teknologia-alan start up -yritystä, toiminut Turun kaupungin elinkeinojohtajana ja Turun Seudun Kehittämiskeskuksen johtajana. Hän on myös johtanut mainostoimisto Zeelandia Turussa ja perustanut vaikuttajaviestintätoimisto Rud Pedersen Public Affairs Companyn Suomen maayhtiön. Rakennusalalla Euro haluaa edistää hyvän arkkitehtuurin käyttöä, toimialan kansainvälistymistä, digitalisoitumista ja liiketoiminnan kehitystä. Lean-ajattelun edistäminen arkkitehtien keskuudessa on hänelle tärkeää.

Kuva:  Laura Reinikainen/Dokista

 

 

Olli Seppänen, Aalto-yliopisto

Olli Seppänen on rakentamisen tuotantotalouden professori Aalto-yliopistossa. Hänen tutkimuksensa ja opetuksensa liittyvät tuottavuuden parantamiseen rakennushankkeissa leanin ja digitalisaation avulla. Koulutukseltaan Olli on tekniikan tohtori, kauppatieteen maisteri ja filosofian maisteri pääaineena psykologia. Ennen yliopistolla aloittamistaan Olli on ollut mukana perustamassa kolmea rakentamisen digitalisaation startup-yritystä. Olli on asunut yhteensä kahdeksan vuotta Yhdysvalloissa (California, Florida ja Massachusetts) ja hänellä on laaja kansainvälinen yhteistyöverkosto.

Leaniin Olli on tutustunut vuodesta 2003 alkaen, jolloin hänen ensimmäinen sijaintipohjaiseen suunnitteluun liittyvä artikkelinsa julkaistiin ja esitettiin kansainvälisessä lean-konferenssissa. Siitä lähtien Olli on aktiivisesti osallistunut kansainväliseen lean-työhön ja tutkimukseen.

 

 

Hannu RatamakiHannu Ratamäki, YIT Suomi Oy

Hannu Ratamäki toimii YIT Suomi Oy:ssä pohja- ja erikoisrakentamisen yksikönjohtajana. Valmistumisensa jälkeen, vuodesta 1997 vuoteen 2013, Ratamäki työskenteli projekteilla ympäri Suomea, pääosin pääkaupunkiseudulla. Projektit ovat sisältäneet koko rakentamisen kirjon pohjarakentamisesta vaativaan teräsrakentamiseen. Esimerkiksi vuosina 2004-2013 Ratamäki toimi projektipäällikkönä Helsingin keskustan maanalaisten tilojen rakentamisen parissa. Lisäksi Ratamäki on toiminut vuosien 2013-2018 välisenä aikana projektitoiminnan kehittäjän ja projektituen vetäjänä sekä Lemminkäinen-konsernin, että yhdistyneen Lemminkäisen ja YIT:n muodostaman uuden YIT:n palveluksessa.

Jatkuvana toiminnan kehittäjänä tunnetun Hannun innovatiivisuus ja uteliaisuus, sekä aina parempien toimintatapojen tavoittelun myötä Hannu tutustui leaniin rakennusalalla vuonna 2011. Sen jälkeen hän on osallistunut lukuisiin lean-rakentamiseen liittyviin kehityshankkeisiin.  Syksyllä 2018 Hannu valittiin LCI Finland ry:n hallitukseen historian ensimmäisenä urakoitsijajäsenenä.

 

Piia Sormunen, Tampereen yliopisto

 

 

 

 

 

Kari-Pekka Tampio, PPSHP

 

 

 

 

 

Jaana Ihalainen, Helsingin yliopistokiinteistöt Oy