Menetelmäkuvaukset

Hyötyihin perustuva valintamenettely – Choosing by Advantages (CBA)

Choosing by Advantages (CBA) on päätöksenteon menetelmä, joka perustuu vaihtoehtojen ja niiden ominaisuuksien välillä vallitsevien eroavaisuuksien ja hyötyjen arvioimiseen. Menetelmää voidaan käyttää lähes kaikissa yleisissä päätöksenteon tilanteissa strategisesta suunnittelusta henkilöstövalintoihin…

Käännetty vaiheaikataulu (KVA) -tilaisuudet

Rakennushankkeet ovat monimuotoisia ja niiden toteutukseen osallistuu kymmeniä eri tahoja. Pelkästään yleisaikataulu ei tarkkuutensa puolesta riitä työmaan ohjaukseen, joten rakentamisen eri vaiheet täytyy aikatauluttaa tarkemmin vaiheaikatauluina. Käännetty vaiheaikataulu (KVA) -tilaisuudessa…

Kannustavat aliurakkasopimukset

Kannustinjärjestelmillä pyritään tehostamaan yrityksien ja henkilöiden toimintaa ja ohjaamaan näitä keskittymään kokonaisuuden kannalta oikeisiin asioihin. Rakentamisessa pisimmälle kannustimien yhtenäistämisessä koko projektin eduksi on menty allianssihankkeissa.  On tarvetta myös menetelmille, joilla…

Last Planner -menetelmä tuotannonohjaukseen

Last Planner on 1990-luvulla Yhdysvalloissa kehitetty menetelmä rakentamisen tuotannon ohjaukseen. Sen lähtökohtana oli huomio, että vain noin puolet viikkosuunnitelman mukaisista tehtävistä saadaan toteutettua kyseisen viikon aikana. Menetelmän periaatteena on tehdä…

Riippuvuudet

Riippuvuusmatriisi – Design Structure Matrix (DSM)

Design Structure Matrix (DSM) on työkalu projektin tehtävien välisten riippuvuuksien tunnistamiseen, osoittamiseen sekä optimaalisen suoritusjärjestyksen löytämiseen näiden riippuvuuksien perusteella.

Tahtiaikatuotanto uudistaa tuotannonohjauksen

Tahtiaika on Lean-tuotannon peruskäsite, joka kuvaa yksittäisten työvaiheiden kestoa virtausperiaatteella toimivassa tuotannossa. Virtaus saadaan aikaan mitoittamalla kaikki työvaiheet saman pituisiksi ja suunnittelemalla ne välittömästi toisiaan seuraaviksi. Rakentamisessa samaan pyritään paikka-aikakaaviolla,…

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu – Target Value Design (TVD)

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelulla tarkoitetaan yhteistoiminnallista suunnitteluprosessia, johon osallistuvat tilaajat ja käyttäjät, suunnittelijat, rakentajat kustannuslaskijoineen sekä avainalihankkijat. Prosessin tavoitteena on yhteistyössä suunnitella ratkaisut ja niiden toteuttaminen siten, että varmistetaan paras mahdollinen arvon…