Integroidut toteutusmuodot edistävät Lean-ajattelua