LCI in english
LCI in english
LCI.fi -logo
Loading...
Etusivu2024-06-17T11:14:29+03:00

Tässä ajassa ja tämän päivän Suomessa

Lean on entistäkin täsmällisempi ratkaisu rakenta­mi­seemme

Jos emme tuhlaisi, meille kaikille riittäisi huomattavasti enemmän ja varantomme riittäisivät paremmin. Hukan minimoimiseksi tarvitaan säästäviä menetelmiä – tämä korostuu erityisesti, kun raaka-aineet ja energia kallistuvat. Aika on nyt otollinen taloudelliseen tekemiseen ja ympäristön parempaan huomioimiseen.

Vastaus suomalaisen rakentamisen kipupisteisiin

Vaikka lean pohjautuu 70-luvun japanilaiseen autoteollisuuteen, se on kulkenut sen jälkeen koetellun matkan ja muuntautunut äärimmäisen toimivaksi ja kehittyneeksi ratkaisuksi myös ennustamattomiin olosuhteisiin, joista tämän päivän suomalainen rakennusteollisuus on erinomainen (ja haastava) esimerkki.

Virtausta parantamalla projekteissa päästään nyt keskittymään tehokkaaseen etenemiseen.

Rakentamista, ymmärtäen

Käytäntöön leanin hienot ja kustannuksia säästävät menetelmät eivät siirry taikasanoilla ja itsestään. Tarvitaan tutkimusta, koulutusta, ymmärrystä ja tahtoa – määrätietoista työtä ja haasteiden kohtaamista, jotta omaksumme parempia periaatteita ja luomme huomioonottavaa kulttuuria.

Sitä teemme LCI:ssä, yhdessä. Sillä kriisit eivät ole maailmasta poistumassa.

Lean-rakentamisen kuusi periaatetta

Lean-rakentamisen kuusi periaatetta
Lean-rakentamisen kuusi periaatetta

Lean-rakentaminen keskittyy arvon – laajemmankin kuin vain tuottavuuden – luomiseen asiakkaalle niin että kaikki hukka minimoidaan (uudelleentekemisestä ja turhasta odottamisesta tekijöiden kykyjen hyödyntämättömyyteen).

Emme enää keskitykään perinteiseen: asiakas kertoo, mitä haluaa ja toteutamme tämän niin taidokkaasti kuin kykenemme -metodiin vaan menemme huomattavasti syvemmälle. Meidän on ymmärrettävä asiakkaan tahtotila, miksi näin halutaan tehdä. Tällä tavalla oikeasuuntaisia ratkaisuja pystytään tekemään koko projektin ajan ja antamaan oma panos kehitystyölle – kun projektin eri sidosryhmät pääsevät kaikki katsomaan asiaa omista perspektiiveistään.

Lean on yhdessä työskentelyä ja kaikkien työpanosten huomioimista: järkiperäistä tekemistä, jossa tiedonkululla on valtava merkitys. Yksilötasolla tämä näkyy työn mielekkyytenä.

Lean Construction Congress

26th Annual Lean Construction Congress

LCI Finland ry järjestää jäsenilleen ”ryhmämatkan” LCI US vuosikonferenssiin Kalifornian San Diegoon 22.-25.10.2024, mikäli saamme kokoon riittävän kokoisen ryhmän (n. 10 henkilöä).

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä info@lci.fi

Ilmoittaudu matkaan!

Lean-rakentamisen päivät 2024: Kiitos osallistumisesta!

Lean-rakentamisen päivien aineistot ladataan tänne.

Vuoden 2025 Lean-rakentamisen päivät järjestetään 3.-4.6.2025. Pysykää kuulolla!

RAIN3 – oppimaan ja ihmettelemään

Kolmas RAIN- eli Rakennusalan integraatio -ryhmähanke alkoi kesäkuussa 2022. Kolmivuotisen hankkeen tavoitteina ovat lean-periaatteiden ja -menetelmien hyödyntäminen asiakasarvon parantamisessa, tuottavuuden parantaminen, ihmisten kehittäminen sekä vihreä siirtymä.

Lataa uusin RAIN3-julkaisu tästä: Johtaminen lean-rakentamisessa -käsikirja 1.0!

Lue lisää

IPT4, 2022–25

Kolmivuotinen tutkimus- ja kehityshanke, jonka tavoite on aiemmissa IPT-hankkeissa kehitetyn osaamisen laajentamisen ja syventämisen jälkeen kehittää hankinta- ja liiketoimintastrategioita.

Kysy ja osallistu

Ajankohtaista

Yhteistoiminnallinen johtajuus ja virtausedellytysten varmistaminen

Asikainen & Borgenström Strategisen ja toiminnallisen kyvykkyyden kehittäminen kohti tulevaisuuden [...]

3.6.2024|Kategoriat: Ajankohtaista, Yleinen|Kommentit pois päältä artikkelissa Yhteistoiminnallinen johtajuus ja virtausedellytysten varmistaminen

Osallistu myös

Building 2030

Tarjolla yhteinen tavoitetila, jota kohti suunnata kehitystoimintaa.

Lue lisää

Virtaus­tehokkuutta – ei ainoastaan resurssi­tehokkuutta

PROJEKTEISSAMME VAIKUTTAVAT KAKSI VOIMAA, JOIDEN TULISI MOLEMPIEN OLLA KÄYTÖSSÄ:

RESURSSITEHOKKUUS

jonka fokus on, että resurssit ovat tehokkaasti käytössä ja niiden kustannukset pyritään minimoimaan.

(mikä yksinään johtaa hyvin helposti siihen, ettei paikan päälle tarvita johtoa ymmärtämään, missä oikeasti mennään.)

VIRTAUSTEHOKKUUS

jonka fokus on tuotannon nopeudessa, sujuvuudessa ja häiriöttömyydessä.

(mikä vaatii käytännön paneutumista, asioiden oikeaa ymmärtämistä – ja johtaa asioiden oppimiseen ja todellisuuteen perustuvaan suunnitteluun.)

Näistä pelottavan usein on käytössä vain ensimmäinen, jolloin keskitytään työpanosten ja resurssien käyttöön ja kiinnitetään huomiota esim. yksilön työtuntien täyttymiseen, vaikkei projekti välttämättä etene näin lainkaan.

Virtaustehokkuus vie projektia eteenpäin. Ja kun virtausta parannetaan, yllättäen kasvaa myös resurssitehokkuus.

Jäseneksemme!

LCI Finland edistää suomalaista lean-rakentamista ja sen tutkimusta, kehitystä ja koulutusta. Rakennusala on nykyisin yksi eniten leania hyödyntävä toimiala Suomessa.

Työtehtävästäsi ja asemastasi riippumatta tule mukaan kehittämään asiantuntemustasi, näkemystäsi – ja nöyryyttäsi!

Hae jäsenyyttä
Lean Construction Institute – Finland
Kuva: Tampereen Raitiotie Oy, Pasi Tiitola
Kuva: Kusti Manninen, Tunne Productions Oy
Kuva: YIT
Go to Top