LCI in english
LCI in english
LCI.fi -logo

miikaron

Etusivu/miikaron

Tietoa miikaron

Kirjoittaja ei ole lisännyt lisätietoja.
Tähän mennessä miikaron on luonut 126 artikkelia.

Kiitos kaikille Lean-rakentamisen päivistä 2024!

Lean-rakentamisen päivät 2024, joka oli järjestyksessään jo 12. LCI Finlandin vuosikonferenssi, keräsi kesäkuun alussa Pasilaan 461 rakennusalan ammattilaista. Tämä oli hieno tulos erityisesti sen valossa, että rakentamisen tilanne uusien rakentamisen [...]

2024-06-17T10:50:14+03:0017.6.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, Yleinen|

Yhteistoiminnallinen johtajuus ja virtausedellytysten varmistaminen

Asikainen & Borgenström Strategisen ja toiminnallisen kyvykkyyden kehittäminen kohti tulevaisuuden vaatimuksia edellyttää yhteistoiminnallista johtajuutta. Kalasatamasta-Pasilaan kaupunkikehityshanke toteutettiin vuosina 2019–2024, jossa käytettiin integroitujen projektitoteutuksien toimintamallina allianssia, jossa toteutuskumppanit integroituvat yhteisesti tiimiksi [...]

2024-06-26T09:02:48+03:003.6.2024|Ajankohtaista, Yleinen|

Blogi: Ihmisiä rakentamassa

Kesäkuussa 2024 on edessä Lean-rakentamisen päivät teemalla Ihmisiä rakentamassa. Teema kuvaa ihmisen asemaa rakentamisen keskiössä ja myös sitä, että ihmisiä sosiaalisine ja teknisine kyvykkyyksineen pitää jatkuvasti kehittää ja siten tuottaa [...]

2024-06-26T09:02:54+03:003.6.2024|Ajankohtaista, Yleinen|

Blogi: Enemmän Leania hankesuunnitteluun

Lean työkaluja ja prosesseja käytetään jo melko sujuvasti hankkeen rakennussuunnitteluvaiheessa ja rakentamisessa, mutta tarveselvitys ja hankesuunnittelu, mikä pitää sisällään tilatarpeen määrittämisen ja tilaohjelman laatimisen, jää liian usein vähemmälle tarkastelulle. Tässä [...]

2024-05-17T14:39:29+03:0017.5.2024|Artikkeli|

Blogi: Miten toimitusketjun ja tuotetiedon digitaalinen hallinta edistää leaniä rakentamisessa?

Rakentamisen kehittäminen on perinteisesti keskittynyt rakennushankkeen johtamisen ja prosessien kehittämiseen. Myös leanin perusoppeja hyödyntävässä kehittämisessä lähtökohtana on usein rakennushankkeen vaiheet ja tehtävät: Miten esimerkiksi saumattomalla projektin osapuolten yhteistyöllä tähdätään parempaan [...]

2024-03-15T14:03:08+02:0015.3.2024|Ajankohtaista|

RAIN3-hankkeen päivitetty toimintasuunnitelma on nyt julkaistu

Rakennusalan muutosliikettä lean-periaatteilla edistävän RAIN3-hankkeen toimintasuunnitelma on nyt päivitetty. Kolmivuotisen hankkeen loppuajan tavoitteissa painotetaan laaja-alaista ymmärrystä ja sen merkitystä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen liittyen. Toimintasuunnitelman päivittämiseen on osallistunut hankkeen osapuolten [...]

2024-02-13T15:57:14+02:0013.2.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Hoshin Kanri: strateginen johtaminen projektissa

Hoshin Kanri tarkoittaa johtamistapaa, jota hyödynnetään lean-johdetussa organisaatiossa tai projektissa. Japanilaisen termin sana hoshin viittaa kompassin neulaan tai suuntaan ja kanri johtamiseen sekä kontrolliin. Johtamistavan päämääränä on varmistaa, että [...]

2024-02-08T11:49:53+02:008.2.2024|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Big room -työskentelyn kulttuuri on muuttunut

Yhteistoiminnallisissa hankkeissa tavoitteena on luoda aidosti integroitu projektiorganisaatio, jossa eri osapuolet luottavat toisiinsa, arvostavat toisiaan ja työskentelevät yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi tiiminä. Yhteishengen syntyminen edellyttää paitsi tavoitteiden myös toimintamallien jakamista. [...]

2023-12-19T10:18:42+02:0019.12.2023|Ajankohtaista, Artikkeli, RAIN3|

Blogi: Milloin lean-osaamisesta muodostuu organisaation strateginen kyvykkyys ja osa sen kulttuuria, joka säilyy henkilöstön vaihtuessa?

Rakentamisessa leania on tällä vuosikymmenellä opiskeltu, omaksuttu ja otettu käyttöön usein organisaatiokohtaisesti – joko vapaaehtoisesti tai asiakaspaineen alla. Rakennusalan yhteiset kehityshankkeet ja yhteistoiminnalliset toteutusmallit, joista pisimmälle vietynä projektiallianssit, ovat tuoneet [...]

2023-12-14T10:53:21+02:0014.12.2023|Ajankohtaista, Yleinen|
Go to Top