Building 2030 -konsortion hukan mittaamishankkeen loppuraportti valmistui

Building 2030 -konsortio on julkaissut loppuraportin rahoittamastaan hankkeesta, jossa tutkittiin rakennushankkeiden hukkaa suunnittelussa ja tuotannossa. Tutkimustulosten mukaan vain noin 17 % suunnittelutyöstä on arvoa tuottavaa ja esimerkkinä erään putkiremontin ajasta reilu kolmannes käytettiin tehtävien toteuttamiseen aikataulun mukaisesti. Tutkimuksen mukaan suunnittelun hukka johtuu pääosin suunnittelun epävarmuudesta sekä puutteellisesta suunnittelun ohjauksesta. Tuotannossa suurin osa hukasta johtuu ns. tarpeettomasta työstä, kuten materiaalien ja laitteiden etsintä ja siirtely.

Lue lisää tutkimustuloksista sekä mm. koko ”hukan mittaaminen suunnittelussa ja tuotannossa” -loppuraportti hankkeen verkkosivuilta: https://www.aalto.fi/fi/uutiset/hukan-mittaaminen-paljastaa-rakentamisen-tuottavuuskehityksen-pullonkaulat

Lähde: Building 2030, https://www.aalto.fi/fi/building-2030