IPT-hanke (2014-2016): Muutos lähtee tilaajasta

Ensimmäisessä IPT-hankkeessa (2014-2016) kehitettiin ja testattiin integroituja toteutusmuotoja ja allianssimallia erilaisissa kiinteistö- ja rakennushankkeissa ja palvelusopimuksissa. Hankkeen tilaajien omia pilottiprojekteja käynnistettiin 11 kappaletta, yhteensä yli 600 miljoonan euron arvosta. Lisäksi hankkeessa koulutettiin ja valmennettiin yli sataa tilaajaorganisaatioihin kuuluvaa asiantuntijaa.

Ryhmähankkeen keskeisenä oppina oli, että muutos, joka vaatii johtamista, valmentamista ja opettelua lähtee tilaajista. Hankkeen oppien myötä ymmärrettiin, että integroidut toteutusmuodot ovat vasta perusta sille muutokselle, joka tarvitaan kiinteistö- ja rakennusalan tuottavuuden parantamiseen.

IPT-hankkeen osapuolina toimivat aluksi Espoon Tilakeskus-liikelaitos, Gasum, Helsingin yliopisto, Kainuun sote, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanman sairaanhoitopiiri ja Tampereen kaupunki yhdessä RAKLI ry:n ja Vison Oy:n kanssa. Myöhemmin hankkeen rahoittajiksi ja tilaajiksi liittyivät myös Finavia, Liikelaitos Oulun Tilakeskus sekä Turun kiinteistöliikelaitos.

Hanke päättyi Helsingissä järjestettyyn loppuseminaariin 14.2.2017.

Ensimmäisen IPT-hankkeen aineisto on saatavilla täällä.