IPT2-hanke tähtää julkisten tilaajaorganisaatioiden osaamispohjan laajentamiseen

IPT2-hanke (2017-2019) on Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden integroiviin toteutusmalleihin keskittynyt tutkimus- ja kehityshanke, joka tähtää kiinteistö- ja rakennusalan projektien ja palveluiden tuottavuuden parantamiseen.

Hankkeen päätavoitteena on:

  • integroitujen toteutusmuotojen kehittäminen tilaajien laajempaan käyttöön
  • tilaajien osaamispohjan laajentaminen, integroitujen toteutusmuotojen käyttöönotto uusissa hankintayksiköissä ja uudenlaisissa hankkeissa
  • osaamispohjan syventäminen hankesysteemin suunnitteluun, tuottavuuden parantamiseen, arvon tuottamiseen sekä toimintatapojen kehittämiseen
  • toimialan kulttuurin muutos

IPT2-hanketta toteutetaan seminaari- ja työpajasarjana, jonka avulla käydään läpi IPT-toteutusten periaatteita sekä mallin hankintaan sekä kehitys- ja toteutusvaiheisiin liittyviä asioita. Hankkeessa on järjestetty kahdenlaisia työpajoja: ns. pilottityöpajoja, joissa on perehdytty IPT-mallien vaiheisiin kehittämällä työpajoissa samalla tilaajien omia pilottiprojekteja; ja syventäviä työpajoja, joissa on syvennetty kehitys- ja toteutusvaiheiden ajankohtaisimpiin haasteisiin.

Hankkeen tilaajina toimivat Finavia, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, HUS Kiinteistöt Oy, Tampereen kaupunki, Turun kiinteistöliikelaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vantaan tilakeskus ja sen toteuttavat yhteistyössä RAKLI ry ja Vison Oy.

Lisätiedot: https://www.ipt-hanke.fi/