Kehitystyö jatkuu RAIN2-hankkeessa

Kun koronapandemia iski maailmaan vajaa vuosi sitten, varauduimme aluksi kaikkeen pahimpaan. Pelko töiden vähentymisestä ja jopa loppumisesta kävi monen mielessä. Rakennusalan kehittämisen näkökulmasta katsottuna pelko oli, että pandemia pysäyttää tai vähintäänkin hidastaa merkittävästi myös alalla tehtävää kehitystyötä, jota tehdään mm. RAIN2-hankkeessa. Näin ei kuitenkaan käynyt.  Kaiken pahan mukana korona toi hyvääkin: kauan odotettu digitalisaation kehitysloikka tapahtui viimeinkin.

Vaikka moni kaipaa live-tapahtumia ja ihmisten kohtaamisia, siirtyminen verkkotapahtumiin on mahdollistanut monille henkilöille myös RAIN2-työpajoihin osallistumisen aiempaa helpommin. Tiukka kalenteri tai matkustamistarve toiselta puolelta Suomea ei ole enää este tilaisuuksiin osallistumiselle. Myös virtuaalinen toimintamalli on hioutunut nopeasti toimivaksi ja erilaisia virtuaalisia työkaluja hyödynnetään verkkotapahtumissa joustavasti.

Vuonna 2021 vahvistetaan osaamispohjaa ja pilotoidaan asioita käytännössä

Kuluvana vuonna RAIN2-hankkeessa jatketaan samalla toimintamallilla kuin ennenkin: hankkeen kolmea pääteemaa, virtautusta, lean-johtamista ja integraatiota, käsitellään vuoronperään neljässä teematyöpajassa, joista kaksi järjestetään keväällä ja kaksi syksyllä. Teemojen käsittelyä suunniteltiin johtajiston työpajassa joulukuussa, josta syntyneessä toimintasuunnitelmassa on määritelty tarkemmin teemakohtaiset tavoitteet ja niiden käsittelyn työpajoissa, pilotoinnissa ja muilla keinoilla, kuten ekskursioilla ja opinnäytetöillä.

Virtautus on ollut yksi viime vuosien puhutuimmista teemoista myös RAIN2-hankkeessa. Huomattava kehitys parinvuoden takaiseen on, että asiaa käsitellään nyt muustakin kuin tahtituotannon näkökulmasta. Kuluvan vuoden tavoitteena onkin edistää projektien virtautusta suunnittelusta käyttöönottoon. Tavoite vaatii virtautusosaamisen ja -ymmärryksen kehittämistä perusasioissa, mutta myös pohdintaa virtautuksen esteistä ja edellytyksistä niin suunnittelu, rakentamistuotannon kuin luovutuksen osalta.

Virtautuksen edistämistä tukee lean-johtaminen, jota käsitellään vuoden 2021 aikana RAIN2-hankkeessa arvontuoton edellytysten luomisen, hukan eliminoinnin sekä jatkuvan parantamisen kulttuurin edistämiseksi. Tavoitteena on löytää vakioituja johtamisen toimintamalleja, joilla voidaan tukea lean-periaatteita käytännön projektityössä. Tätä tukee myös oikeantasoinen integraatio projekteilla. Tavoitteena on tänä vuonna vakioida integraation suunnittelun prosessia projekteilla. Lisäksi hankkeessa jatketaan kehitystyötä alaurakoitsijoiden integrointiin sekä käyttäjäintegraatioon liittyen, johon suunnitteilla on myös yhteinen työpaja julkisten tilaajaorganisaatioiden rahoittaman IPT3-hankkeen kanssa syksylle.

Vuoden ensimmäisen teematyöpajan aiheena on virtautus

Helmikuussa järjestettävässä kaksiosaisessa työpajassa on tavoitteenä edistää virtautusteemaan liittyvää ymmärrystä ja osaamista. Teemaa lähestytään alustusten ja case-esitysten muodossa seminaarissa 17.2. ja aiheesta keskustelua jatketaan 19.2. järjestettävässä Lean Coffee -henkisessä tilaisuudessa. Työpaja on avoin kaikille RAIN2-yritysten jäsenille. Lisätietoja työpajasta voi kysyä hankkeen koordinaattoreilta.

Teksti: Sari Koskelo, RAIN2-koordinaattori, Vison Oy


RAIN2-ryhmähanke on Lean Construction Finland ry:n alainen tutkimus- ja kehityshanke, joka on jatkoa RAIN-tutkimus- ja kehityshankkeelle (2016-2018). Hankekonsortiossa ovat mukana Consti Yhtiöt Oyj, Fira Oy, YIT Suomi Oy, Granlund Oy, AFRY Finland Oy, Destia Oy, Ramboll Finland Oy, NRC Finland Oy, Amplit Oy sekä GRK Infra Oy. Hankkeen koordinoinnista vastaa Vison Oy.

Lisätiedot: