Kuinka integraatio toimii eri urakkamuodoissa?

Rakennus- ja kiinteistöalalla on viime vuosina käynnistynyt murros, joka painottaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Jos ennen rakennushankkeen eri tahot hoitivat omaa osuuttaan omissa siiloissaan, nykyään hankkeen osapuolet pyrkivät yhteistoiminnallisesti samaan maaliin.

”Rakennushanketoimintaan halutaan ajaa systemaattista muutosta ja purkaa vanhoja toimintamalleja sekä nostaa esille tiimityön tärkeyttä. Perinteisestä kokousmenettelystä siirrytään käyttämään erilaisia integraatiomekanismeja eli toteuttamaan hankkeita yhteistoiminnallisesti”, sanoo Granlundin johtava asiantuntija ja Tampereen yliopiston talotekniikan teollisuusprofessori Piia Sormunen.

Lean-filosofian mukaisesti integraation syventäminen rakennushankkeissa tarkoittaa myös hukan ja turhan työn eliminointia, kun kaikilla toimijoilla on yhteinen näkemys toteutuksesta eikä kommunikaatiossa ole puutteita. ”Kaiken pohjana on ihmisten välinen kunnioitus ja luottamus, jotta yhteistyö tiimissä toimii. Integroitu tiimi pystyy myös koko hankkeen ajan parantamaan ja oppimaan.”

Eri urakkamuotojen toimintamallit testiin simulaation avulla

RAIN2-kehityshankkeen seuraava työpaja keskittyy rakennushanketoiminnan integraation syventämiseen. Työpajaa ei järjestetä perinteiseen tyyliin vaan ohjattuna simulaationa, jonka tavoite on auttaa oivaltamaan eri integraatiomekanismien soveltuvuutta hyvin erilaisissa urakkamuodoissa. Osallistujat pääsevät HowSpace-alustalla toteutettavan simulaation kautta ratkomaan rakennushankkeen haastavia tilanteita.

”Odotan mielenkiinnolla pelimäisen simulaation läpiviemistä ja vastaanottoa, koska se on uudenlainen tapa toteuttaa työpaja. Yhtenä osana simulaatiota on myös oivaltaminen ja oppiminen”, kertoo Piia Sormunen, joka toimii tilaisuuden vetäjänä Vison Oy:n asiantuntijoiden kanssa.

Teksti: Riikka Linna, Granlund Oy
Kuva: Granlund Oy


RAIN2-kehityshankkeen työpaja 18.11.2020 toteutetaan virtuaalisesti. Granlundin isännöimä työpaja alkaa aamupäivän simulaatio-osuudella, ja iltapäivällä analysoidaan simulaation tuloksia sekä muodostetaan johtopäätökset. Tilaisuus järjestetään Zoomissa ja simulaatio toteutetaan HowSpace-alustalla.