Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu – Target Value Design (TVD)

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelulla tarkoitetaan yhteistoiminnallista suunnitteluprosessia, johon osallistuvat tilaajat ja käyttäjät, suunnittelijat, rakentajat kustannuslaskijoineen sekä avainalihankkijat. Prosessin tavoitteena on yhteistyössä suunnitella ratkaisut ja niiden toteuttaminen siten, että varmistetaan paras mahdollinen arvon tuotto tilaajalle ja käyttäjille. Budjetti on yksi suunnittelukriteereistä. Tilaajan tavoitteisiin suunnittelu -prosessissa on onnistuttu erityisesti silloin, kun toiminta on tehty Big Roomiksi kutsutussa yhteisessä tilassa.

Tilaajan tavoitteisiin suunnittelua tehdään erityisesti yhteistoiminnallisissa urakoissa (allianssit, SR/ST, PPP ja osittain myös PJU), joissa osaajat on integroitu toimimaan yhdessä projektin aikaisessa vaiheessa. Parhaat tulokset saavutetaan, kun prosessiin osallistuvat henkilöt ovat oppimassa samalla lean-ajattelua ja soveltamassa lean-projektisysteemiä suunniteltavaan projektiin.