Hyötyihin perustuva valintamenettely – Choosing by Advantages (CBA)

Choosing by Advantages (CBA) on päätöksenteon menetelmä, joka perustuu vaihtoehtojen ja niiden ominaisuuksien välillä vallitsevien eroavaisuuksien ja hyötyjen arvioimiseen. Menetelmää voidaan käyttää lähes kaikissa yleisissä päätöksenteon tilanteissa strategisesta suunnittelusta henkilöstövalintoihin sekä erilaisissa projektiliiketoimintaa ja rakentamista koskevissa valintatilanteissa, kuten hankemuodon, palveluntarjoajan, materiaalin, suunnitteluratkaisun tai tuotteen valinnassa. Menetelmä sopii erinomaisesti käytettäväksi yhteistoiminnallisissa suunnitteluprosesseissa, joissa valintapäätös voidaan tehdä konsensusperusteisesti työpajoissa.