Parametrisen simuloinnin avulla asiakaslähtöisempään energialaskentaan

Rakennusten energiakulutus riippuu useista parametreistä, joiden oikeellisuutta hallinnoivat eri osapuolet. ”Set Based Design” -lean-menetelmään perustuva parametrinen simulointi yhdistettynä työpajatyyppiseen tulosten analysointiin mahdollistaa rakennusten energialaskelmien tekemisen kokonaan uudella tavalla. Asiakkaan vaatimukset ja mielipiteet tulevat läpinäkyvästi esille heti suunnittelun alussa.