Lemminkäinen Infra Oy tehosti kalustotoimituksiaan

Koneet ja laitteet siirtyvät entistä huomattavasti sujuvammin Lemminkäinen Infra Oy:n kalustokeskuksesta työmaille. Tuotantovarmuus on parantunut ja hukka vähentynyt merkittävästi. Tuotanto lähtee tehokkaasti käyntiin ilman viiveitä kaluston saavuttua kohteeseen. Toimituksiin liittyvät reklamaatiot ovat vähentyneet merkittävästi, kuten myös työmailla tehtävät koneremontit.