Visuaalinen ja standardoitu projektiseuranta Lemminkäisellä

Lemminkäisellä on otettu käyttöön liikennevalologiikkaan perustuva visuaalinen standardi ja raportointiohjelma auttamaan johtoa sekä tukitoimintoja kohdistamaan työpanoksensa tehokkaasti. Tavoitteena on parantaa työmaiden ja johdon sekä tukitoimintojen välistä yhteistyötä sekä ohjata projekteja standardiin ja läpinäkyvään projektiseurantaan.