Yhtenäinen tietomallinnus­ympäristö Talokeskukseen

Talokeskuksessa on yhtenäistetty tietomallinnukseen liittyviä suunnitteluprosesseja ja -ympäristöjä sekä kehitetty niihin liittyvää osaamista. Toimenpiteillä on parannettu tuottavuutta, laatua ja kilpailukykyä.