Tahtiaikatuotanto uudistaa tuotannonohjauksen

Tahtiaika on Lean-tuotannon peruskäsite, joka kuvaa yksittäisten työvaiheiden kestoa virtausperiaatteella toimivassa tuotannossa. Virtaus saadaan aikaan mitoittamalla kaikki työvaiheet saman pituisiksi ja suunnittelemalla ne välittömästi toisiaan seuraaviksi. Rakentamisessa samaan pyritään paikka-aikakaaviolla, jossa työvaiheiden eteneminen tasautetaan suhteessa toisiinsa. Käytännössä työnsuunnittelu on kuitenkin ylimalkaista ja erilaiset puskuriajat ja tuotannon vaihtelu mitätöivät todellisen tahtiaikatuotannon saavuttamisen. Tahtiaikatuotanto on lupaava työkalu myös rakentamiseen ja tarjoaa mahdollisuuden uudistaa nykyistä tuotannonohjauksen periaatetta.