Avoin rakentaminen tietomallipohjaisessa LVI-suunnittelussa

Avoimessa rakentamisessa rakennus jaetaan kahteen tai useampaan osaan, joiden väliset riippuvuudet pyritään minimoimaan. Tätä periaatetta soveltaen voidaan käyttäjien muuntuviin tarpeisiin tuottaa joustavaa tilaa kustannustehokkaasti ja vähillä muutoksilla. Granlundin tutkimusten ja kokemusten perusteella avoin rakentaminen soveltuu hyvin tietomallipohjaiseen talotekniikan suunnitteluprosessiin.