Asiakas­lähtöiset palvelu­sopimukset Talokeskukseen

Talokeskuksen LCIFIN2-hankkeessa kehitettiin kokonaispalvelumalli, joka mahdollistaa palvelukokonaisuuksien tuottamisen asiakkaille sähköisesti siten, että kaikki kiinteistöihin liittyvä tieto löytyy yhdestä paikasta. Ensimmäisenä käytännön sovelluksena otettiin käyttöön kunnossapitopalvelu.

Tulokset

Konsernin organisaatiorakenne uudistettiin tukemaan kokonaispalvelumallin toteuttamista erityisesti asiakkaan näkökulma huomioiden.

Asiakaslähtöisyys huomioitiin luomalla Talokeskuksen Tampuuri-tietojärjestelmään interaktiivinen "Eteinen" -palvelukanava, joka mahdollistaa myöhemmin laajemman tietosisällön integroinnin.

Ensimmäisenä kokonaispalvelumallin käytännön sovelluksena otettiin käyttöön kunnossapitopalvelu. Vuosittain pidettävässä korjaustarvepalaverissa yhdessä asiakkaan kanssa päivitetään kohteen kunnossapitosuunnitelmat ja korjaushistoria.

Vaikutukset

Uusi palvelukokonaisuuksittain määritelty organisaatiomalli on tukenut asiakkaalle tarjottuja palveluita.

Kunnossapitopalvelu on helpottanut asiakkaiden kiinteistöjen ylläpidon ja korjausrakentamisen ennakointia ja suunnittelua. Samalla Talokeskukselle on tarjoutunut mahdollisuus asiakkuuden syventämiseen sekä lisämyyntiin toimenpidesuunnittelun ja valvonnan osalla.

Jatkotoimenpiteet

Kokonaispalvelumallia kehitetään jatkamalla kiinteistön elinkaaren sähköistä kuvaamista asiakkaan ja käyttäjän näkökulmasta huomioituna. Ensisijaista on selvittää kiinteistön omistajalle oleellisen tiedon sisältö sekä tarvittava dokumentoinnin taso. Keskeisenä kehitysalueena tulee olemaan palveluiden energia- ja ekotehokkuuden tarkastelu.

Palvelun sopimusmallien sisältö sekä sopimuksien laadinta vaativat jatkossa tarkempia määrittelyjä.


LCI FIN, 2015-08-21