Integroitu toteutus ja yhteistoimintamalli Franzenian korjaushankkeessa

Integroitujen projektitoimitusten periaatteita haluttiin soveltaa ”pienehköissä” 5-10 miljoonan euron kokoluokan korjauskohteissa. Samalla haluttiin kehittää niihin kevyempää mallia, jossa kuitenkin toteutuvat integroidun projektin perusperiaatteet. Constin kehitystyö ja Helsingin yliopiston oma tutkimushanke yhdistyivät Franzenian korjaushankkeessa, jossa mallia pilotoitiin ja jatkokehitettiin.

Tulokset

Osaprojektissa kehitettiin nk. yhteistoimintaurakan periaatemalli ja yhteistoimintasopimuksen pohja. Tehtiin yleinen esittelyaineisto ja projektikohtaisen myyntiaineiston pohjamateriaali neuvotteluvaiheen käyttöön.

Projektissa kuvattiin yhteistoimintaurakan etenemisprosessi hankintavaiheesta luovutukseen, organisaatiokuvaukset, sopimusmallit jne. Näitä sovellettiin ja kehitettiin Franzenian hankkeessa ja samalla koottiin kokemuksia. Aineistoa on päivitetty ja jalostettu edelleen uusien hankkeiden yhteydessä.

Hankkeen lopussa tehtiin yhteenveto Franzenian etenemisestä ja opeista sekä taloudellinen analyysi kustannusten kehittymisestä budjetoinnista kehitysvaiheen kautta toteutukseen ja lopullisiin kustannuksiin.

Vaikutukset

Consti on menestynyt erittäin hyvin uudentyyppisten yhteistoimintahankkeiden kilpailutuksissa ja saanut niistä toteutettavakseen merkittävän osan. Samalla kun on kehitetty omaa toimintaa, on viety koko alan kehitystä ja yhteistoimintamallien yleistymistä eteenpäin. Hankkeesta sivussa, mutta kuitenkin senkin tuloksiin perustuen Juha Salminen julkaisi yhteistoimintamallin kuvauksen ja sopimusmallin kirjassaan ”Toteutusmuodot taloyhtiöiden korjaushankkeessa” (Kiinteistöalan kustannus 2015).

Jatkotoimenpiteet

Yhteistoimintamallien periaatteita kehitetään edelleen kokemusten myötä ja laajennetaan sen käyttöä erityyppisiin hankkeisiin. Asiakasrajapinnassa tehdään jatkuvasti työtä toimintaperiaatteen yleistymisen eteen, yhdessä alan muiden toimijoiden kanssa.


LCI FIN, 2015-05-27