Last Planner Constin korjausrakentamisessa

Last Planner on jo pitkään rakentamisessa sovellettu yhteistyöhön ja visuaalisuuteen perustuva työkalu lähiajan aikataulusuunnitteluun ja -ohjaukseen. Consti testasi työkalua ja tutki sen soveltuvuutta oman tuotantonsa erityistapauksissa, kuten pienehköissä tilamuutoksissa ja erityyppisissä korjauskohteissa. Tulosten perusteella työkalu on otettu laajalti Constissa käyttöön.

Tulokset

Last Planner –työkalua testattiin erityyppisissä korjaustapauksissa ja työmaiden tarpeisiin soveltaen. Constille kehitettiin oma vaihesuunnittelun taulupohja. Työkalu on otettu yrityksessä laajalti käyttöön ja sen käyttöä lisätätään edelleen mm. koulutuksella.

Last Planner -työkalua testattiin esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

  • Laaja peruskorjaus ja käyttötarkoituksen muutos (Franzenia)
  • Pienehkö korjaus / muutostyö (mm. MacDonald’s)
  • Asuntokorjaus (useita työmaita)
  • Teolliseen esivalmistukseen perustuva tuotanto (Consti Ideal)
  • Hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaiheen aikataulutus (Jyrkkälänpolku)
  • Tarjousvaiheen aikataulutus (mm. Scandic Continental)
  • Viimeistelyvaiheen suunnittelu (Kaivokatu)

Consti painatti Last Planner-suunnitteluun oman aikataulupohjan, jota on tilattu jo yli 50 kappaletta. Menetelmästä tehtiin ohjeistus toimintajärjestelmään. Lisäksi pidettiin kattava koulutus aikataulusuunnittelusta ja erityisesti sen visuaalisista työkaluista.

Vaikutukset

Last Planner on parantanut yhdessä muun aikataulukoulutuksen kanssa Constin tuotannonohjauksen tasoa. Se on myös tuonut etua etenkin yhteistoiminnallisissa hankkeissa, joissa yhteinen suunnittelu painottuu.

Jatkotoimenpiteet

Last Plannerin käyttöä eri tapauksissa jatketaan ja sen osaamista lisätään.


LCI FIN, 2015-05-27