Tuottavuustyökalut tehokkaassa käytössä Skanskassa

Skanska on kehittänyt ja ottanut käyttöön lean-ajatteluun perustuvat tuottavuustyökalut. Yrityksen koko työmaahenkilöstö on koulutettu niiden tehokkaaseen käyttöön. Tuottavuustyökalujen avulla on kyetty parantamaan tiedonkulkua, tehokkuutta ja kannattavuutta. Jatkossa kehitystyä painottuu yhä suurempien kokonaisuuksien hallintaan.

 

Tulokset

Skanskalla on vuodesta 2006 lähtien ollut käytössä Luotettavan tuotannon toimintatapa (LTT), mutta se ei heti lyönyt itseään läpi halutulla tavalla. Vuonna 2012 Skanska syvensi lean-osaamistaan ja vakioi LTT:n osaksi normaalia toimintajärjestelmän mukaista toimintaa ja yhdistämään sen perinteiseen paikka-aikakaavioon perustuvaan aikataulu-, sekä tehtäväsuunnitteluun. LTT-nimestä on sittemmin luovuttu ja nykyään puhumme vain Skanskan tavasta toimia.

Samaan aikaan lanseerattiin tuottavuustyökalut, joita ovat yleisaikataulu, vaiheaikataulu, tehtäväsuunnittelu, viikkosuunnittelu ja päivän työsuunnitelma. Nämä otettiin yrityksen johdon fokukseksi yhdessä työturvallisuuden kanssa ja vuonna 2014 koko Skanskan Suomen työmaahenkilöstö koulutettiin työkalujen oikeanlaiseen käyttöön.

Vaikutukset

Tuottavuuteen panostaminen on kannattanut. Skanska on vuodesta 2012 lähtien parantanut tulostaan ja kannattavuuttaan. Tänä aikana on myös valmistunut Skanskan viime aikojen suurin hanke, Kauppakeskus Puuvilla Porissa, joka on toiminut erinomaisena testikenttänä työkalujen kehittämisessä. Tuotoksia on hyödynnetty ja jatkokehitetty sen jälkeen varsinkin Lappeenrannan Iso-Kristiinan ja Oulun kauppakeskus Valkean hankkeissa sekä tammikuussa 2015 käynnistyneessä Iso-Omenan laajennusurakassa Espoossa.

Vaikutukset Skanska Suomen tasolla ovat pysyviä, koska hyvät kokemukset tuottavuustyökalujen oikeanlaisesta käytöstä ovat vahvistaneet uskoa niihin ja niiden parissa tehty kova työ jatkuu vastaisuudessakin. LCIFin2-hankkeen ansiosta Skanskassakin on tunnistettu rakentamisen suurin hukkatekijä, kommunikaation puute. Tuottavuuden työkalujen mukainen toiminta rakennettiin parantamaan juuri tätä ongelmaa.

Jatkotoimenpiteet

Rakentaminen on monen asian summa. LCIFin2-hankkeen aikana Skanskalla saatiin hyvin vakioitua työmaan toiminta läpi organisaation. Jatkossa kehitys on suuremman kokonaisuuden hallinnassa. Työmaa tarvitsee toimiakseen oikea-aikaisesti selkeät suunnitelmat, fiksut hankinnat ja osaavan henkilöstön. Suunnitteluvaiheen prosessit täytyy saada yhtenäistettyä rakentamisen prosessin kanssa. Henkilöstöä täytyy kehittää edelleen kehittää, jotta kokonaisuus ymmärretään. Henkilöstön kehittämisessä tärkeä painopiste on oikeanlaisen johtajuuden (Leadership) ymmärtäminen ja käyttöönotto.

Skanska on voittanut vuoden 2015 alussa kaksi allianssiprojektia. Niissä henkilöstön ja toiminnan kehittäminen on luontevaa, koska allianssimalleissa päätöksenteko perustuu konsensukseen ja kaikki päätökset tehdään ”hankkeen parhaaksi” –periaatteella.


Juho-Pekka Hämäläinen, 2015-10-25